Online warm-up konference Kniha ve 21. století 2022

Termín akce:
16.2.2022
Typ akce:
akce pro knihovníky
Místo konání:
online, link pro přihlášení vám zašleme e-mailem

Do poslední chvíle jsme doufali, že se s vámi potkáme tradičně, osobně v Opavě. Bohužel pandemii stále není konec, nechceme zbytečně riskovat, a proto jsme se rozhodli konferenci v plné parádě přesunout na rok 2023. Do diářů si tedy můžete zapsat termín 14.-15. 2. 2023.

Letošní konferenci jsme ale nezrušili!

V původním termínu jsme pro vás připravili online warm-up, jakousi rozcvičku na příští rok. Jde o zkrácenou verzi konference, na které se představí vybraní přednášející z původního programu. Více informací najdete na webu konference http://k21.fpf.slu.cz/

Účast na konferenci je zdarma.

V případě dotazů či připomínek nás kontaktujte na mailu michaela.mrazova@msvk.cz

Přihlášení na akci

*
*
*

Přehled účastníků

Účastník 16.2.2022
Mgr., Zdenka Andree
Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.
andree@svkul.cz
ano
Bc., Olga Bačuvčíková
Knihovna města Olomouce
olga.ba@seznam.cz
ano
Monika Baloghová
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
hrabuvka@kmo.cz
ano
Eliška Bartošová
SDRUK
eliska.bartosova@sdruk.cz
ano
Martina Bartůňková
Knihovna města Ostravy
martinabartunkova@seznam.cz
ano
Bc., Šárka Baťková
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
batkova@svkul.cz
ano
Bc., Martina Becková
Městská knihovna Prachatice
martina.beckova@email.cz
ano
Markéta Beyerová
Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace
mkhradec@okpb.cz
ano
Monika Birtusová
Slezská univerzita Opava
M.Birtusova@seznam.cz
ano
Jan Bouček
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
boucek@svkul.cz
ano
PhDr., Alice Broncová
Knihovna archeologického ústavu ČR, Praha
broncova@arup.cas.cz
ano
Mgr., Jana Brožovská Onderková, Ph.D.
Slezská univerzita v Opavě
jana.onderkova@fpf.slu.cz
ano
Lucie Budíková
Vlastivědné muzeum Kyjov
knihovna.kv@masaryk.info
ano
Jarmila Burešová
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
buresova@kmo.cz
ne
Pavlína Cipriánová
Severočeská vědecká knihovna
ciprianova@svkul.cz
ano
Mgr., Adéla Dilhofová
Moravská zemská knihovna Brně
dilhofova@mzk.cz
ano
Ing., Daniela Divínová
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
ddivinova@mvk.cz
ano
Lukáš Dlapa
Městská knihovna Blansko
reditel@mk.blansko.cz
ano
Pavlína Dobiášová
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
hrabuvka@kmo.cz
ano
Mgr., Ladislav Dombi
Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede
metodika.zkds@gmail.com
ano
Mgr., Jana Dordová
Regionální knihovna Karviná
jana.dordova@rkka.cz
ano
Mgr., Lenka Dostálová
Moravská zemská knihovna v Brně
dostalova@mzk.cz
ano
Mgr., Lenka Dostálová
Moravská zemská knihovna v Brně
dostalova@mzk.cz
ano
Jarmila Dvořáčková
Univerzitní knihovna Ostravské univerzity
jarmila.dvorackova@osu.cz
ano
Zuzana Dvořáková
Univerzitní knihovna UHK
zuzana.dvorakova@uhk.cz
ano
Petra Dvořáková
Knihovna ČZU
dvorakovapetra@lib.czu.cz
ano
Jana Exnerová
SVKUL
jexnerova@svkul.cz
ano
Jana Fajkusová
Knihovna města Ostravy
fajkusova.kmo@gmail.com
ano
Mgr., Tomáš Fiala
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
tomas.fiala@cvtisr.sk
ano
Mgr., Jitka Filipová
Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Filipovaj@kjm.cz
ano
Ing., Nadezda Firsova
NTK
nadezda.firsova@techlib.cz
ano
Lukáš Fogl
Krajská vědecká knihovna v Liberci
fogl@kvkli.cz
ano
Bc., Barbora Fortelková
Knihovna Jana Drdy Příbram
fortelkova@kjd.pb.cz
ano
Tereza Freudlová
Krajská knihovna v Pardubicích
t.freudlova@knihovna-pardubice.cz
ano
Bedřich Fryč
Chomutovská knihovna
reditel@chomutovskaknihovna.cz
ano
Mgr., Henrieta Gábrišová, PhD.
Knižnica Národného osvetového centra
henrieta.gabrisova@nocka.sk
ano
Jana Galášová
Městská knihovna Český Těšín
reditel@knihovnatesin.cz
ano
Hana Grešková
Knihovna města Ostravy
hudebni@kmo.cz
ano
Bc., Lenka Hablová
SPŠCH akad. Heyrovského, Ostrava
lenka.hablova@spsch.eu
ano
Bc., Zdenka Haplová
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
zhaplova@mvk.cz
ano
Světlana Honzková
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
fifejdy@kmo.cz
ne
Mgr., Barbora Horáková
Krajská knihovna v Pardubicích
barka.horakova@gmail.com
ano
Markéta Hriňová
Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem
hrinova@svkul.cz
ano
Petra Hromádková
Obecní knihovna v Petřvaldě
knihovna@petrvaldobec.cz
ano
Denisa Hrubá
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
podrouzkova@kmo.cz
ano
Petra Chabrová
SVK Ústí nad Labem
chabrova@svkul.cz
ano
Pavlína Chocová
Knihovna Filozofické fakulty UK Praha
pavlina.chocova@ff.cuni.cz
ano
Mgr., Alena Chodounská
Národní technická knihovna
alena.chodounska@techlib.cz
ano
Anežka Chudejová
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
chudejovaa.kmo@gmail.com
ano
Eva Chudejová
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
vietnamska@kmo.cz
ano
Veronika Janyšková
Slezská univerzita v Opavě
jan0336@slu.cz
ano
Michal Jendrišák
Knihovna města Ostravy
m.jendrisak@seznam.cz
ano
Mgr., Lucie Jirků
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
lucie.jirku@svkhk.cz
ano
Blanka Justová
Knihovna univerzitního kampusu Brno
justova@ukb.muni.cz
ano
Pavlína Kafková
Národní knihovna ČR
pavlina.kafkova@nkp.cz
ano
Bc. et Bc., Lucie Kaletová
Knihovna Třinec
qluckaq@sezam.cz
ano
Barbora Káňová
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
podrouzkova.detske@kmo.cz
ano
Jitka Kaplanová
Knihovna města ostravy
j.kaplanova@centrum.cz
ano
Mgr., Andrea Karlovcová
Šmidingerova knihovna Strakonice
reditel@knih-st.cz
ano
Danuše Kašná
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
danuse.kasna@seznam.cz
ano
Pavlína Kleteckova
Městská knihovna Prachatice
kleteckova@knih-pt.cz
ano
Mgr., Barbora Kołatková
Regionální knihovna Karviná, Středisko polské literatury
barbora.kolatkova@rkka.cz
ano
Pavlína Konečná
Slezská univerzita Opava
pavlina.konecna1@gmail.com
ano
Mgr., Kateřina Kopecká
Knihovna města Ostravy, p.o.
kopecka@kmo.cz
ano
Kateřina Kopecká
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
kopecka@kmo.cz
ano
PhDr., Helena Kořítková
Krajská vědecká knihovna v Liberci
koritkova@kvkli.cz
ano
Bc., Jana Koudelová
Krajská knihovna v Pardubicích
j.koudelova@knihovna-pardubice.cz
ano
Bc., Renáta Kovalová
Městská knihovna v Brušperku
renata.kovalova@seznam.cz
ano
Mgr., Veronika Kowalowská
Knihovna Třinec
Kowalowska.V@seznam.cz
ano
Mgr., Martin Král
Vědecká knihovna v Olomouci
martin.kral@vkol.cz
ano
Iva Kramářová
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
privoz@kmo.cz
ano
Mgr. et Mgr., Monika Kratochvílová
Moravská zemská knihovna v Brně
Monika.Kratochvilova@mzk.cz
ano
Radka Krejčí
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
radka.krejci@msvk.cz
ano
Jana Krejčí
Národní technická knihovny
jana.krejci@techlib.cz
ano
Petra Krejsová
Městská knihovna Prachatice
krejsova@knih-pt.cz
ano
Markéta Kuběnová
Obecní knihovna v Kuníně
knihovnakunin@seznam.cz
ano
Markéta Kukrechtová
Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace
marketa.kukrechtova@rkka.cz
ano
Pavla Kupcová
Národní knihovna ČR
Pavla.kupcova@nkp.cz
ano
PhDr., Eva Lesenková, Ph.D.
Národní lékařská knihovna
lesenkov@nlk.cz
ano
Irena Liberdová
Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o.
liberdova@mkmistek.cz
ano
Mgr., Jan Lidmila
Moravská zemská knihovna v Brně
Jan.Lidmila@mzk.cz
ano
Mgr., Jana Linhartová
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
linhartova@svkul.cz
ano
Linková
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín
linkova@kfbz.cz
ano
Klára Lišifková
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
privoz@kmo.cz
ano
Tereza Lysoňková
Slezská univerzita v Opavě
hopsanda@gmail.com
ano
Mgr., Lucie Macháčková
Národní knihovna ČR
lucie.machackova@nkp.cz
ano
Mgr., Monika Malinová, DiS.
Městská knihovna Městec Králové
knihovnamk@seznam.cz
ano
Mgr., Lenka Malovcová
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen
lenka.malovcova@kskls.sk
ano
Ludmila Marešová
Městská knihovna Prachatice
maresova@knih-pt.cz
ano
Bc., Olga Maroszová
Knihovna Třinec
olga.l@email.cz
ano
Martina Martínková
Univerzitní knihovna ZČU
martinko@uk.zcu.cz
ano
Marušáková
SLU
kristynamaru@seznam.cz
ano
Mgr., Dagmar Marušáková
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
dagmar.marusakova@kfbz.cz
ano
Kateřina Mikulenková
Knihovna města Ostravy
Katerina.sciglova@seznam.cz
ano
Mgr., Kateřina Mizlerová
Městská knihovna Kutná Hora
mizlerova@knihovna-kh.cz
ano
Michaela Morysková
ÚK ČVUT
michaela.moryskova@cvut.cz
ano
Jana Němcová
ÚK PřF MU
jnemcova@sci.muni.cz
ano
Lukáš Němec
Slezská univerzita Opava
luki.nemec@seznam.cz
ano
Hana Netrhová
Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L.
netrhova@svkul.cz
ano
Mgr, František Ochrana
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
ochrana@arup.cas.cz
ano
Bohuslava Oprštěná
Městská knihovna Frýdek-Místek, přísp. organizace
oprstena@mkmistek.cz
ano
Marta Orszuliková
Regionální knihovna Karviná, přísp. org., Středisko polské literatury
marta.orszulikova@rkka.cz
ano
Tomáš Pakhoffer
Slezská univerzita v Opavě
F190178@fpf.slu.cz
ano
Ing., Věra Pelcová
MVK Vsetín
vpelcova@mvk.cz
ano
Nina Pešková
Severočeská vědecká knihovna Ústí nadl Labem
peskova@svkul.cz
ano
Martina Pilná
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
opavska.detske@kmo.cz
ano
Mgr., Beáta Plášilová
Městská knihovna
beata.plasilova@knihovnanj.cz
ano
Mgr., Tereza Pogodová
Knihovna města Ostravy
pogodova@email.cz
ano
Mgr., Hana Polcarová
Městská knihovna Bruntál
knihovnabruntal@seznam.cz
ano
Lucia Poledníková
Albertina icome Praha s.r.o.
lucia.polednikova@aip.cz
ano
Vladimíra Polívková
Knihovna města Ostravy
santalp@seznam.cz
ano
PhDr., Dana Riedlová
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
driedlova@mvk.cz
ano
PhDr., Vít Richter
Národní knihovna ČR
vit.richter@nkp.cz
ano
Petra Románková
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
promankova@mvk.cz
ano
Mgr., Tereza Rzymanová
Vysoká škola finanční a správní
tereza.rzymanova@vsfs.cz
ano
Romana Řezníčková
KVK Liberec
reznickova@kvkli.cz
ano
Zuzana Saladygová
Městská knihovna Frýdek-Místek, přísp. organizace
saladygova@mkmistek.cz
ano
PhDr., Renata Salátová
Národní knihovna ČR
renata.salatova@nkp.cz
ano
Dominika Schrammová
Slezská univerzita v Opavě
f180156@fpf.slu.cz
ano
Mgr., Kateřina Sisková
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
katerina.siskova@msvk.cz
ano
Eliška Skokanová
Knihovna Jiřího Mahena v Brně
skoel@seznam.cz
ano
Mgr., Zdeňka Smahlová
Městská knihovna Valašské Meziříčí
reditel@mekvalmez.cz
ano
Anna Spáčilová
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
opavska.detske@kmo.cz
ano
Ing., Miriam Suchoňová
Albertina icome Bratislava
miriam.suchonova@aib.sk
ano
Mgr., Lucie Svobodníková
Městská knihovna Lipník nad Bečvou
stredisko@mek-lipniknb.cz
ano
Běla Svobodová
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
zvukova.knihovna@kmo.cz
ano
Pavlína Szöke
MSVK
pavlina.szoke@msvk.cz
ano
Zbyněk Šachl
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
sachl@svkul.cz
ano
PhDr., Marie Šedá
Národní knihovna ČR
marie.seda@fpf.slu.cz
ano
Mgr., Oldřiška Šepelová
VUT v Brně, Areálové knihovna Fakulty strojního inženýrství
sepelova@fme.vutbr.cz
ano
Mgr., Denisa Šimíčková, PhD.
Ostravská univerzita
denisa.simickvoa@osu.cz
ano
Petra Šimonová
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
simonova@kmo.cz
ano
Mgr., Helena Šlesingerová, MBA
Knihovna města Plzně, p. o.
slesingerova@plzen.eu
ano
Andrea Šmausová
KMO
smausova.kmo@gmail.com
ano
Jitka Šnajdrová
Městská knihovna Prachatice
snajdrovajitka@seznam.cz
ano
Mgr. Bc., Marija Šupicová
Knihovna Mendelovy univerzity v Brně
marija.supicova@mendelu.cz
ano
Eva Tallová
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
vietnamska.detske@kmo.cz
ano
Jana Tomancová
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
tomancova@kfbz.cz
ano
Bronislava Vaculová
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
svinov.detske@kmo.cz
ano
PhDr., Petra Večeřová, PhD.
ÚČL AV ČR, v.v.i.
vecerova@ucl.cas.cz
ano
Blanka Vintrová
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
vintrova@fme.vutbr.cz
ano
Bohdan Volejníček
Knihovna města Ostravy
volejnicek@kmo.cz
ano
Marcela Wierzgoń
Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace
marcela.wierzgon@rkka.cz
ano
Jitka Zapletalová
KMO
zapletalova.kmo@gmail.com
ano
Božena Zdeňková
Vědecká knihovna v Olomouci
zdenkova@vkol.cz
ano
Mgr., Dana Zipserová
Městská knihovna Český Těšín
zipserova@noiva-tesin.cz
ano
Bc., Lenka Žmolíková
Městská knihovna Rýmařov
reditelka@knihovnarymarov.cz
ano
Copyright © 2009 - 2022 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě