Ředitelství

PhDr. Foberová Libuše Ph.D.
Ředitelka
607 755 899, 596138285 kl. 202 foberova@svkos.cz
Roupcová Markéta
Asistentka ředitelky
596 138 240, 596118881 kl. 203 msvk@svkos.cz
Mgr. Bc. Oravová Monika
Projektový pracovník
725 463 496, 596138270 kl. 222 oravova@svkos.cz

Oddělení vzdělávání, vědy, výzkumu, vývoje a digitalizace

Mgr. Tassanyi Pavlína
Vedoucí oddělení
730 540 790 tassanyi@svkos.cz
RNDr. Franěk Zdeněk
IT
596 138 257, 739 454 123 zfranek@svkos.cz
Ing. Prokel Miroslav
IT
596 138 257, 777 084 804, 602 193 150 prokel@svkos.cz
Mgr. Mrázová Michaela
Studentské centrum
596 118 881 kl. 217 mrazova@svkos.cz
Mgr. Plisková Kamila
Studentské centrum
596 118 881, kl. 236 pliskova@svkos.cz
Bc. Adamčíková Michaela
Digitalizace
596 118 881, kl. 235 adamcikova@svkos.cz
Mgr. Drahotušský Aleš
Digitalizace
596 118 881, kl. 235 drahotussky@svkos.cz
Mgr. Maruš Jakub
Digitalizace
596 118 881, kl. 234 marus@svkos.cz
Mgr. Krejčí Radka
Vzdělávání a regionální služby
596 118 812, 603 899 565 krejci@svkos.cz
Mgr. Ševčíková Petra
Vzdělávání a regionální služby
596 118 812, 725 488 882 sevcikova@svkos.cz

Oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu

Mgr. Staňová Dagmar
Vedoucí oddělení
731 680 947, 596118881 kl. 220 stanova@svkos.cz
Bc. Csabolová Světluše
Pracoviště akvizice
596 118 881, kl. 218 csabolova@svkos.cz
Uhlířová Sultana
Pracoviště akvizice
596 118 881, kl. 218 uhlirova@svkos.cz
Macháčová Lada
Pracoviště revize knihovního fondu
596 118 881, kl. 218 machacova@svkos.cz
Holbergová Pavla
Pracoviště jmenné katalogizace
596 118 881, kl. 223 holbergova@svkos.cz
Bc. Hurníková Dagmar
Pracoviště jmenné katalogizace
596 118 881, kl. 223 hurnikova@svkos.cz
Bc. Kazíková Jana
Pracoviště jmenné katalogizace
596 118 881, kl. 223 kazikova@svkos.cz
Štverka Bohuslav
Pracoviště jmenné katalogizace
596 118 881, kl. 223 stverka@svkos.cz
Mgr. Grossmannová Jana
Pracoviště věcné katalogizace
596 118 881, kl. 219 grossmannova@svkos.cz
Bc. Hrušková Kateřina
Pracoviště věcné katalogizace
596 118 881, kl. 219 hruskova@svkos.cz
Mgr. Kozelský Michal
Pracoviště věcné katalogizace
596 118 881, kl. 219 kozelsky@svkos.cz
Bc. Badošková Martina
Pracoviště katalogizace seriálů
596 118 881, kl. 230 badoskova@svkos.cz
Nováková Jindra
Pracoviště akvizice seriálů
596 118 881, kl. 230 novakova@svkos.cz
Štrimpfl Marek
Pracoviště akvizice seriálů
596 118 881, kl. 230 strimpfl@svkos.cz

Oddělení knihovních a informačních služeb (OKIS)

Mgr. Szöke Pavlína
Vedoucí oddělení
596 118 881, kl. 208, 724 045 933 szoke@svkos.cz

OKIS – Půjčovna

Csabolová Veronika
Půjčovna knih
596 118 881, kl. 216 pujcovna@svkos.cz
Bc. Jílková Veronika
Půjčovna knih
596 118 881, kl. 226 jilkova@svkos.cz
Bc. Křížová Judita
Půjčovna knih
596 118 881, kl. 216 krizova@svkos.cz
Modrovičová Lucie
Půjčovna knih
596 118 881, kl. 216 modrovicova@svkos.cz
Bláhová Bohdana
Sklady
596 118 881, kl. 215
Kolářová Šárka
Sklady
596 118 881, kl. 215
Mencnerová Dagmar
Sklady
596 118 881, kl. 215
Schimanková Miluše
Sklady
596 118 881, kl. 215

OKIS – Informace

Bc. Podešvová Dana
Informace
596 118 881, kl. 213, 596 138 328 podesvova@svkos.cz

OKIS – Registrace uživatelů

Fedorová Anna
Registrace uživatelů
596 118 881, kl. 229 fedorova@svkos.cz

OKIS – Meziknihovní výpůjční služba a cirkulace časopisů

Mgr. Sisková Kateřina
Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
596 118 881, kl. 227 siskova@svkos.cz

OKIS – Studovny

Kuzníková Anna
Studovna a půjčovna periodik
596 118 881, kl. 205 kuznikova@svkos.cz
Nitschová Eva
Studovna a půjčovna periodik
596 118 881, kl. 205 studovna@svkos.cz
Mgr. Rončková Jarmila
Studovna elektronických zdrojů
596 118 881, kl. 207 ronckova@svkos.cz
PhDr. Svozilová Věra
Studovna elektronických zdrojů
596 118 881, kl. 207 svozilova@svkos.cz
Mgr. Škapová Iveta
Studovna elektronických zdrojů
596 118 881, kl. 222 skapova@svkos.cz
Mgr. Tkačíková Tereza
Studovna elektronických zdrojů
596 118 881 kl. 221 tkacikova@svkos.cz

Oddělení ekonomiky a provozu

Ing. Teichmannová Ivana
Vedoucí oddělení
596 138 329, 724 044 292 teichmannova@svkos.cz
Bolková Lucie
Účtárna
596118881 kl. 210, 734 891 310 bolkova@svkos.cz
Křižáková Lenka
Účtárna
596 118 881, kl. 210, 731 694 638 krizakova@svkos.cz
Světnická Michaela
Účtárna
596 118 881, kl. 237 msvetnicka@svkos.cz
Ševčíková Kateřina
Účtárna
596 118 881, kl. 237 sevcikovak@svkos.cz
Bc. Seberová Radmila
Knihařská a reprografická dílna
596 118 881, kl. 228 seberova@svkos.cz
Vojtášková Ester
Knihařská a reprografická dílna
596 118 881, kl. 228 vojtaskova@svkos.cz
Gengela Tomáš
Správa a údržba budov
596 118 881, kl. 224 gengela@svkos.cz
Legindi Zbigniew
Správa a údržba budov
596 138 240 kl. 203, 724 044 272 legindi@svkos.cz
Haftová Jana
Šatna
596 118 881, kl. 201
Ing. Hromjáková Olga
Šatna
596 118 881, kl. 201
Czenliková Jaroslava
Čištění fondu
596 118 881, kl. 228
Pincová Lydie
Čištění fondu
596 118 881, kl. 228
Lampartová Šárka
Úklid
596 118 881, kl. 228
Szentiványiová Marie
Úklid
596 118 881, kl. 228
Tačová Zuzana
Úklid
596 118 881, kl. 228
Copyright © 2009 - 2021 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě