Ředitelství

PhDr. Foberová Libuše Ph.D.
Ředitelka
607 755 899, 596138285 kl. 202 libuse.foberova@msvk.cz
Roupcová Markéta
Asistentka ředitelky
596 138 240, 596118881 kl. 203 marketa.roupcova@msvk.cz
Mgr. Bc. Oravová Monika
Projektový pracovník
725 463 496, 596138270 kl. 222 monika.oravova@msvk.cz

Oddělení vzdělávání, vědy, výzkumu, vývoje a digitalizace

Mgr. Tassanyi Pavlína
Vedoucí oddělení
730 540 790 pavlina.tassanyi@msvk.cz
RNDr. Franěk Zdeněk
IT
596 138 257, 602 193 152 zdenek.franek@msvk.cz
Ing. Prokel Miroslav
IT
596 138 257, 777 084 804, 602 193 150 miroslav.prokel@msvk.cz
Mgr. Mrázová Michaela
Studentské centrum
596 118 881 kl. 217 michaela.mrazova@msvk.cz
Mgr. Plisková Kamila
Studentské centrum
596 118 881, kl. 217 kamila.pliskova@msvk.cz
Bc. Adamčíková Michaela
Digitalizace
596 118 881, kl. 235 michaela.adamcikova@msvk.cz
Mgr. Drahotušský Aleš
Digitalizace
596 118 881, kl. 235 ales.drahotussky@msvk.cz
Mgr. Maruš Jakub
Digitalizace
596 118 881, kl. 217 jakub.marus@msvk.cz
Mgr. Krejčí Radka
Vzdělávání a regionální služby
596 118 812, 603 899 565 radka.krejci@msvk.cz
Mgr. Ševčíková Petra
Vzdělávání a regionální služby
596 118 812, 725 488 882 petra.sevcikova@msvk.cz

Oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu

Mgr. Staňová Dagmar
Vedoucí oddělení
731 680 947, 596118881 kl. 220 dagmar.stanova@msvk.cz
Bc. Csabolová Světluše
Pracoviště akvizice
596 118 881, kl. 218 svetluse.csabolova@msvk.cz
Uhlířová Sultana
Pracoviště akvizice
596 118 881, kl. 218 sultana.uhlirova@msvk.cz
Macháčová Lada
Pracoviště revize knihovního fondu
596 118 881, kl. 218 lada.machacova@msvk.cz
Holbergová Pavla
Pracoviště jmenné katalogizace
596 118 881, kl. 223 pavla.holbergova@msvk.cz
Bc. Hurníková Dagmar
Pracoviště jmenné katalogizace
596 118 881, kl. 223 dagmar.hurnikova@msvk.cz
Bc. Kazíková Jana
Pracoviště jmenné katalogizace
596 118 881, kl. 223 jana.kazikova@msvk.cz
Štverka Bohuslav
Pracoviště jmenné katalogizace
596 118 881, kl. 223 bohuslav.stverka@msvk.cz
Mgr. Grossmannová Jana
Pracoviště věcné katalogizace
596 118 881, kl. 219 jana.grossmannova@msvk.cz
Bc. Hrušková Kateřina
Pracoviště věcné katalogizace
596 118 881, kl. 219 katerina.hruskova@msvk.cz
Mgr. Kozelský Michal
Pracoviště věcné katalogizace
596 118 881, kl. 219 michal.kozelsky@msvk.cz
Bc. Badošková Martina
Pracoviště katalogizace seriálů
596 118 881, kl. 230 martina.badoskova@msvk.cz
Nováková Jindra
Pracoviště akvizice seriálů
596 118 881, kl. 230 jindra.novakova@msvk.cz
Štrimpfl Marek
Pracoviště akvizice seriálů
596 118 881, kl. 230 marek.strimpfl@msvk.cz

Oddělení knihovních a informačních služeb (OKIS)

Mgr. Szöke Pavlína
Vedoucí oddělení
596 118 881, kl. 208, 724 045 933 pavlina.szoke@msvk.cz

OKIS – Půjčovna

Csabolová Veronika
Půjčovna knih
596 118 881, kl. 216 veronika.csabolova@msvk.cz
Bc. Jílková Veronika
Půjčovna knih
596 118 881, kl. 226 veronika.jilkova@msvk.cz
Bc. Křížová Judita
Půjčovna knih
596 118 881, kl. 216 judita.krizova@msvk.cz
Modrovičová Lucie
Půjčovna knih
596 118 881, kl. 216 lucie.modrovicova@msvk.cz
Bláhová Bohdana
Sklady
596 118 881, kl. 215 bohdana.blahova@msvk.cz
Kolářová Šárka
Sklady
596 118 881, kl. 215
Mencnerová Dagmar
Sklady
596 118 881, kl. 215
Schimanková Miluše
Sklady
596 118 881, kl. 215

OKIS – Informace

Bc. Podešvová Dana
Informace
596 118 881, kl. 213, 596 138 328 dana.podesvova@msvk.cz

OKIS – Registrace uživatelů

Fedorová Anna
Registrace uživatelů
596 118 881, kl. 229 anna.fedorova@msvk.cz

OKIS – Meziknihovní výpůjční služba a cirkulace časopisů

Mgr. Sisková Kateřina
Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
596 118 881, kl. 227 katerina.siskova@msvk.cz

OKIS – Studovny

Kuzníková Anna
Studovna a půjčovna periodik
596 118 881, kl. 205 anna.kuznikova@msvk.cz
Nitschová Eva
Studovna a půjčovna periodik
596 118 881, kl. 205 eva.nitschova@msvk.cz
Mgr. Rončková Jarmila
Studovna elektronických zdrojů
596 118 881, kl. 207 jarmila.ronckova@msvk.cz
PhDr. Svozilová Věra
Studovna elektronických zdrojů
596 118 881, kl. 207 vera.svozilova@msvk.cz
Mgr. Škapová Iveta
Studovna elektronických zdrojů
596 118 881, kl. 222 iveta.skapova@msvk.cz

Oddělení ekonomiky a provozu

Ing. Teichmannová Ivana
Vedoucí oddělení
596 138 329, 724 044 292 ivana.teichmannova@msvk.cz
Bolková Lucie
Účtárna
596118881 kl. 210, 734 891 310 lucie.bolkova@msvk.cz
Křižáková Lenka
Účtárna
596 118 881, kl. 210, 731 694 638 lenka.krizakova@msvk.cz
Světnická Michaela
Účtárna
596 118 881, kl. 237 michaela.svetnicka@msvk.cz
Ševčíková Kateřina
Účtárna
596 118 881, kl. 237 katerina.sevcikova@msvk.cz
Bc. Seberová Radmila
Knihařská a reprografická dílna
596 118 881, kl. 228 radmila.seberova@msvk.cz
Vojtášková Ester
Knihařská a reprografická dílna
596 118 881, kl. 228 ester.vojtaskova@msvk.cz
Gengela Tomáš
Správa a údržba budov
596 118 881, kl. 224 tomas.gengela@msvk.cz
Legindi Zbigniew
Správa a údržba budov
596 138 240 kl. 203, 724 044 272 zbigniew.legindi@msvk.cz
Haftová Jana
Šatna
596 118 881, kl. 201
Ing. Hromjáková Olga
Šatna
596 118 881, kl. 201
Czenliková Jaroslava
Čištění fondu
596 118 881, kl. 228 jaroslava.czenlikova@msvk.cz
Lampartová Šárka
Úklid
596 118 881, kl. 228
Szentiványiová Marie
Úklid
596 118 881, kl. 228
Tačová Zuzana
Úklid
596 118 881, kl. 228
Copyright © 2009 - 2021 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě