Ředitelství

PhDr. Foberová Libuše Ph.D.
Ředitelka
607 755 899, 596138285 kl. 202 libuse.foberova@msvk.cz
Roupcová Markéta
Asistentka ředitelky
596 138 240, 596118881 kl. 203 msvk@msvk.cz
Mgr. Bc. Oravová Monika
Projektový pracovník
725 463 496, 596138270 kl. 222 monika.oravova@msvk.cz

Oddělení vzdělávání, vědy, výzkumu, vývoje a digitalizace

Mgr. Tassanyi Pavlína
Vedoucí oddělení
730 540 790 pavlina.tassanyi@msvk.cz
RNDr. Franěk Zdeněk
IT
596 138 257, 602 193 152 zdenek.franek@msvk.cz
Ing. Prokel Miroslav
IT
596 138 257, 777 084 804, 602 193 150 miroslav.prokel@msvk.cz
Mgr. Mrázová Michaela
Studentské centrum
596 118 881 kl. 217 michaela.mrazova@msvk.cz
Mgr. Plisková Kamila
Studentské centrum
596 118 881, kl. 217 kamila.pliskova@msvk.cz
Bc. Adamčíková Michaela
Digitalizace
596 118 881, kl. 235 michaela.adamcikova@msvk.cz
Mgr. Drahotušský Aleš
Digitalizace
596 118 881, kl. 235 ales.drahotussky@msvk.cz
Mgr. Maruš Jakub
Digitalizace
596 118 881, kl. 217 jakub.marus@msvk.cz
Mgr. Krejčí Radka
Vzdělávání a regionální služby
596 118 812, 603 899 565 radka.krejci@msvk.cz
Mgr. Ševčíková Petra
Vzdělávání a regionální služby
596 118 812, 725 488 882 petra.sevcikova@msvk.cz

Oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu

Mgr. Staňová Dagmar
Vedoucí oddělení
731 680 947, 596118881 kl. 220 dagmar.stanova@msvk.cz
Bc. Csabolová Světluše
Pracoviště akvizice
596 118 881, kl. 218 svetluse.csabolova@msvk.cz
Uhlířová Sultana
Pracoviště akvizice
596 118 881, kl. 218 sultana.uhlirova@msvk.cz
Macháčová Lada
Pracoviště revize knihovního fondu
596 118 881, kl. 218 lada.machacova@msvk.cz
Holbergová Pavla
Pracoviště jmenné katalogizace
596 118 881, kl. 223 pavla.holbergova@msvk.cz
Bc. Hurníková Dagmar
Pracoviště jmenné katalogizace
596 118 881, kl. 223 dagmar.hurnikova@msvk.cz
Bc. Kazíková Jana
Pracoviště jmenné katalogizace
596 118 881, kl. 223 jana.kazikova@msvk.cz
Štverka Bohuslav
Pracoviště jmenné katalogizace
596 118 881, kl. 223 bohuslav.stverka@msvk.cz
Mgr. Grossmannová Jana
Pracoviště věcné katalogizace
596 118 881, kl. 219 jana.grossmannova@msvk.cz
Bc. Hrušková Kateřina
Pracoviště věcné katalogizace
596 118 881, kl. 219 katerina.hruskova@msvk.cz
Mgr. Kozelský Michal
Pracoviště věcné katalogizace
596 118 881, kl. 219 michal.kozelsky@msvk.cz
Bc. Badošková Martina
Pracoviště katalogizace seriálů
596 118 881, kl. 230 martina.badoskova@msvk.cz
Nováková Jindra
Pracoviště akvizice seriálů
596 118 881, kl. 230 jindra.novakova@msvk.cz
Štrimpfl Marek
Pracoviště akvizice seriálů
596 118 881, kl. 230 marek.strimpfl@msvk.cz

Oddělení knihovních a informačních služeb (OKIS)

Mgr. Szöke Pavlína
Vedoucí oddělení
596 118 881, kl. 208, 724 045 933 pavlina.szoke@msvk.cz

OKIS – Půjčovna

Csabolová Veronika
Půjčovna knih
596 118 881, kl. 216 veronika.csabolova@msvk.cz
Bc. Jílková Veronika
Půjčovna knih
596 118 881, kl. 216 veronika.jilkova@msvk.cz
Bc. Křížová Judita
Půjčovna knih
596 118 881, kl. 216 judita.krizova@msvk.cz
Modrovičová Lucie
Půjčovna knih
596 118 881, kl. 216 lucie.modrovicova@msvk.cz
Bláhová Bohdana
Sklady
596 118 881, kl. 215 bohdana.blahova@msvk.cz
Kolářová Šárka
Sklady
596 118 881, kl. 215
Mencnerová Dagmar
Sklady
596 118 881, kl. 215
Schimanková Miluše
Sklady
596 118 881, kl. 215 miluse.schimankova@msvk.cz

OKIS – Informace

Bc. Podešvová Dana
Informace
596 118 881, kl. 213, 596 138 328 dana.podesvova@msvk.cz

OKIS – Registrace uživatelů

Fedorová Anna
Registrace uživatelů
596 118 881, kl. 229 anna.fedorova@msvk.cz

OKIS – Meziknihovní výpůjční služba a cirkulace časopisů

Mgr. Sisková Kateřina
Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
596 118 881, kl. 227 katerina.siskova@msvk.cz

OKIS – Studovny

Kuzníková Anna
Studovna a půjčovna periodik
596 118 881, kl. 205 anna.kuznikova@msvk.cz
Nitschová Eva
Studovna a půjčovna periodik
596 118 881, kl. 205 eva.nitschova@msvk.cz
Mgr. Rončková Jarmila
Studovna elektronických zdrojů
596 118 881, kl. 207 jarmila.ronckova@msvk.cz
PhDr. Svozilová Věra
Studovna elektronických zdrojů
596 118 881, kl. 207 vera.svozilova@msvk.cz
Mgr. Škapová Iveta
Studovna elektronických zdrojů
596 118 881, kl. 222 iveta.skapova@msvk.cz

Oddělení ekonomiky a provozu

Ing. Teichmannová Ivana
Vedoucí oddělení
596 138 329, 724 044 292 ivana.teichmannova@msvk.cz
Bolková Lucie
Účtárna
596118881 kl. 210, 734 891 310 lucie.bolkova@msvk.cz
Křižáková Lenka
Účtárna
596 118 881, kl. 210, 731 694 638 lenka.krizakova@msvk.cz
Světnická Michaela
Účtárna
596 118 881, kl. 237 michaela.svetnicka@msvk.cz
Ševčíková Kateřina
Účtárna
596 118 881, kl. 237 katerina.sevcikova@msvk.cz
Bc. Seberová Radmila
Knihařská a reprografická dílna
596 118 881, kl. 228 radmila.seberova@msvk.cz
Vojtášková Ester
Knihařská a reprografická dílna
596 118 881, kl. 228 ester.vojtaskova@msvk.cz
Legindi Zbigniew
Správa a údržba budov
596 138 240 kl. 203, 724 044 272 zbigniew.legindi@msvk.cz
Czenliková Jaroslava
Čištění fondu
596 118 881, kl. 228 jaroslava.czenlikova@msvk.cz
Haftová Jana
Šatna
596 118 881, kl. 201
Ing. Hromjáková Olga
Šatna
596 118 881, kl. 201
Lampartová Šárka
Úklid
596 118 881, kl. 228
Szentiványiová Marie
Úklid
596 118 881, kl. 228
Tačová Zuzana
Úklid
596 118 881, kl. 228
Copyright © 2009 - 2021 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě