Sluchově handicapovaní

Speciální fond a služby pro sluchově znevýhodněné jsou dostupné v oddělení speciálních fondů (levé křídlo Nové radnice) každý všední den od 9.00 do 18.00. 

Kontakt: Mgr. Monika Oravová, tel.: 586 138 270, e-mail: oravova@svkos.cz

Registrace do knihovny i všechny služby jsou zcela zdarma, je však nutno předložit průkaz ZTP/ZTP-P, potvrzení od lékaře či organizace pro sluchově postižené.
Potvrzení lze stáhnout zde.

Sluchově handicapovaným nabízíme:

  • speciální fond (DVD s titulky pro neslyšící, CD-ROM s výukou znakového jazyka atd.)
  • indukční smyčky ve všech odděleních knihovny (registrace, půjčovna, studovna, poradna, bibliografie, oddělení speciálních fondů)
  • možnost zajištění exkurzí ve znakovém jazyce
  • možnost zajištění tlumočení do znakového jazyka při akcích knihovny

Video spoty o knihovně ve znakovém jazyce

Copyright © 2009 - 2021 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě