Užitečné odkazy a nástroje

Pro studenty středních škol

Na potítku - projekt, který se věnuje výkladu a interpretaci českých i světových literárních děl formou YouTube videí. Jedná se o ideální přípravu na maturitu z češtiny. Poslední dobou jsou doplňována také videa, která vysvětlují např. filozofické koncepty a další témata společenskovědních oborů. 

Mluvící hlavy - projekt, v němž pedagogové Filozofické fakulty Univerzity Karlovy hovoří o literárních dílech, myšlenkových směrech a pojmech z předmětu základy společenských věd, které se nejčastěji objevují v okruzích maturitních otázek. Série videí Mluvící hlavy FF UK je určena nejen maturantům, ale i studentům jiných vysokých škol či zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří si chtějí rozšířit znalosti z oblasti humanitních věd. 

Vzorové středoškolské práce ilustrují, jak by mohla vypadat maturitní, ročníková nebo jiná kvalifikační středoškolská práce. Cílem je ukázat studentům, kteří si nejsou jisti, jak kvalifikační práce koncipovat nebo jaké informace a v jakém formátu použít. Práce existují ve 2 varitantách podle oborů a podle způsobu citování: 

 

Pro studenty vysokých škol

Blog Adama Herouta (vš pedagoga) o psaní diplomky (bakalářka je taky diplomka). Herout shrnuje, co by on sám chtěl vědět u státnic, co by dle jeho zkušeností a požadavků měla diplomka obsahovat a jak by měla být strukturována. Hodí se především studentům STEM oborů.

Příručka Jak se vyhnout plagiátorství na jejíž tvorbě se podíleli zástupci 9 českých univerzit. Solidní a přehledné informace o proglematice plagiátorství. 

CitacePRO - nástroj, který usnadňuje citování. Přístup do tohoto nástroje má každý registrovaný uživatel MSVK zdarma z domova, případně odkudkoliv. CitacePRO předplácejí i některé vysoké školy nebo další knihovny. Více informací a ukázka práce s nástrojem

 

Pro PhD studenty

Příručka pro ty, co zvažují jít na doktorát od České asociace doktorandů. Příručka vznikla proto, aby pomohla uchazečům zorientovat se v podmínkách doktorského vzdělávání v ČR a také aby přiblížila náplň doktorátu a jeho cíle, které se výrazně liší od bakalářské a magisterské úrovně studia. Přináší rady a tipy co zvážit, na co se zaměřit a co si zjistit před podáním přihlášky. 

Imagine PhD - plánovací nástroj a kariérní poradce pro studenty, kteří chtějí studovat PhD program. 

 

Datum poslední aktualizace: 26.07.2021
Copyright © 2009 - 2021 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě