Pro pedagogy

Pedagogům středních škol nabízíme možnost navštívit se svými studenty specializované lekce z oblasti informační, mediální a kybernetické gramotnosti. Nabízíme také metodickou podporu, materiály i know-how pro koncepci vlastních vzdělávacích programů. Neváhejte se na nás obrátit se svými podněty a podělit se s námi o to, jak by vám knihovna mohla pomoci. 

Kontakt: Pavlína Tassanyi, tassanyi@svkos.cz tel: 730 540 790. 

Vedu maturitní / seminární práce

Kurz je určen všem pedagogům, kteří vedou maturitní, kvalifikační či jiné seminární práce na středních školách a gymnáziích. 

Dozvíte se, jaké nástroje ulehčí vašim studentům práci s citováním, hledáním zdrojů i celkovou představou o tom, jak vypadá a co by měla obsahovat středoškolská kvalifikační práce. 

Cílem je poskytnutí inspirace a sjednocení představ o tom, co a jak od studentů vyžadovat. Psaní středoškolských kvalifikačních prací se neřídí jednotnou koncepcí. Požadavky na studenty se často liší nejen na regionální úrovni, ale i v samotných školách.

Opěrným materiálem kurzu je tzv. Vzorová středoškolská práce, která je sepsána jak v humanitní, tak přírodovědně orientované verzi. Smyslem vzorové práce je zhmotnit představu o tom, jak by mohla kvalifikační práce vypadat a srozumitelně vysvětlit časté problémy vznikající při psaní odborného textu. 

Moodle kurzu

Vzorové středoškolské práce

Vzorové práce vznikly pro potřeby studentů a pedagogů, kteří píší a vedou maturitní, ročníkové a jiné kvalifikační středoškolské práce. Vzorové práce mohou sloužit studentům, kteří si nejsou jisti, jak kvalifikační práce koncipovat nebo jaké informace a v jakém formátu použít. Práce však mohou sloužit také pedagogům jako šablona pro definici vlastních požadavků na sepsání práce ve své škole. 

Práce jsou publikovány pod licencí CC BY-NC-ND 4.0, která vyžaduje uvedení autora, znemožňuje práci užívat komerčně a provádět dodatečné úpravy díla.

Pro více informací kontaktujte autorku: Pavlína Tassanyi, tassanyi@svkos.cz tel: 730 540 790. 

Datum poslední aktualizace: 30.11.2020
Copyright © 2009 - 2020 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě