Knihovní fond

MSVK buduje univerzální knihovní fond, získává a uchovává v relativní úplnosti českou odbornou neperiodickou literaturu, výběrově pak doplňuje beletrii a dětskou literaturu. Díky spolupráci s Goethe-Institutem jsou doplňovány publikace z německy mluvících zemí. Česká periodika získává knihovna na základě povinného výtisku  v úplnosti, výběrově doplňuje zahraniční časopisy (především lékařské tituly). MSVK dále doplňuje normy, elektronické zdroje, zvukové dokumenty (hudební CD, audioknihy), audiovizuální dokumenty a buduje speciální fond pro uživatele se zrakovým a sluchovým znevýhodněním. Součástí knihovního fondu jsou patentové spisy do roku 2014 (patenty jsou volně dostupné na webu Úřadu pro průmyslové vlastnictví

Druh dokumentu Počet svazků
knihy 674 914
kartografické dokumenty 6 868
seriály (noviny, časopisy, periodické sborníky, výroční zprávy apod.) 162 223
hudebniny (noty) 577
audiovizuální dokumenty (videokazety, DVD) 667
zvukové dokumenty (hudební CD, audioknihy) 17 528
elektronické zdroje (fyzické nosiče) 3 896
deskové hry 309
normy 79 590
patentové spisy 285 389
Celkem k 31. 12. 2019 1 231 961

 

Regionální literatura

Speciální pozornost je věnována regionální literatuře. Základem regionálního knihovního fondu jsou publikace doplňované tzv. povinným výtiskem. Jedná se o knižní tituly vydané na území Moravskoslezského kraje. Fond je dále doplňován knihami s regionální tematikou i od vydavatelů působících mimo náš kraj. Výběrově je získávána i zahraniční literatura v německém či polském jazyce. Starší literatura je dokupována v antikvariátech, případně doplňována dary. Chcete-li knihovně darovat tištěné publikace o našem regionu, obraťte se prosím na stanova@svkos.cz.

MSVK také shromažďuje regionální literaturu v elektronické podobě. Digitalizuje významné regionální knihy a časopisy z 19. a 1. poloviny 20. století. Tuto část fondu naleznete v naši v Digitální knihovně MSK. Kromě starší literatury nabízí i současnou literární produkci s regionální tématikou, a to na základě uzavřené smlouvy s autorem či vydavatelem. Pro bližší informace se obraťte na stanova@svkos.cz.

Datum poslední aktualizace: 02.12.2020
Copyright © 2009 - 2021 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě