Knihovní fond

MSVK buduje univerzální knihovní fond, získává a uchovává v relativní úplnosti českou odbornou neperiodickou literaturu, výběrově pak doplňuje beletrii a dětskou literaturu. Díky spolupráci s Goethe-Institutem jsou doplňovány publikace z německy mluvících zemí. Česká periodika získává knihovna na základě povinného výtisku  v úplnosti, výběrově doplňuje zahraniční časopisy (především lékařské tituly). MSVK dále doplňuje normy, elektronické zdroje, zvukové dokumenty (hudební CD, audioknihy), audiovizuální dokumenty a buduje speciální fond pro uživatele se zrakovým a sluchovým znevýhodněním. Součástí knihovního fondu jsou patentové spisy do roku 2014 (patenty jsou volně dostupné na webu Úřadu pro průmyslové vlastnictví

Druh dokumentu Počet svazků
knihy 674 914
kartografické dokumenty 6 868
seriály (noviny, časopisy, periodické sborníky, výroční zprávy apod.) 162 223
hudebniny (noty) 577
audiovizuální dokumenty (videokazety, DVD) 667
zvukové dokumenty (hudební CD, audioknihy) 17 528
elektronické zdroje (fyzické nosiče) 3 896
deskové hry 309
normy 79 590
patentové spisy 285 389
Celkem k 31. 12. 2019 1 231 961

 

Regionální literatura

Speciální pozornost je věnována regionální literatuře. Základem regionálního knihovního fondu jsou publikace doplňované tzv. povinným výtiskem. Jedná se o knižní tituly vydané na území Moravskoslezského kraje. Fond je dále doplňován knihami s regionální tematikou i od vydavatelů působících mimo náš kraj. Výběrově je získávána i zahraniční literatura v německém či polském jazyce. Starší literatura je dokupována v antikvariátech, případně doplňována dary. Chcete-li knihovně darovat tištěné publikace o našem regionu, obraťte se prosím na filipova@svkos.cz.

MSVK také shromažďuje regionální literaturu v elektronické podobě. Digitalizuje významné regionální knihy a časopisy z 19. a 1. poloviny 20. století. Tuto část fondu naleznete v naši v Digitální knihovně MSK. Kromě starší literatury nabízí i současnou literární produkci s regionální tématikou, a to na základě uzavřené smlouvy s autorem či vydavatelem. Pro bližší informace se obraťte na filipova@svkos.cz.

Cizojazyčná literatura

V našem knihovním fondu je zastoupena i zahraniční literatura, kterou lze využít ke studiu cizích jazyků - učebnice, zjednodušená četba, cizojazyčná beletrie. Nabídku této literatury i nadále rozšiřujeme díky projektu Cizojazyčná literatura - od roku 2017 jsme získali knihy v anglickém, německém, francouzském, španělském, slovenském, italském a ruském jazyce.
Knihy z projektu Cizojazyčná literatura jsou běžně dostupné v našem katalogu, níže jsou uvedeny seznamy knih pro jednotlivé jazyky v pdf. Název je vždy odkazem na příslušný záznam v katalogu knihovny.

Angličtina (125 titulů knih)
Francouzština (75 titulů knih)
Španělština (58 titulů knih)
Němčina (41 titulů knih)
Slovenština (36 titulů knih)
Ruština (28 titulů knih)
Italština (26 titulů knih)
Polština (6 titulů knih)

Datum poslední aktualizace: 09.08.2020
Copyright © 2009 - 2020 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě