Oceňování knihoven

Knihovnická K2 - Knihovna Moravskoslezského kraje a Knihovník/knihovnice Moravskoslezského kraje 

Vedení Moravskoslezského kraje společně s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě si je vědomo důležitostí a společenského významu veřejných knihoven a práce jejich odborného personálu i zodpovědností zřizovatele. Proto v souladu s koncepcí Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovna každoročně oceňují práci veřejných knihoven v kraji, přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb a také mimořádný přínos jednotlivců k rozvoji oboru.

Vyhlášení ceny Knihovnická K2 - Knihovna Moravskoslezského kraje 2021 bude zveřejněno v průběhu června 2021.

Cena Ministerstva kultury: Knihovna roku 2021

Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že u příležitosti Týdne knihoven bude udělena cen Knihovna roku 2021. Cena se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.

 

Cena SKIP: Městská knihovna roku 2020

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR oznamuje, že u příležitosti Týdne knihoven bude udělena cena Městská knihovna roku 2020. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

Vyhlášení ceny Městská knihovna roku 2020 proběhlo dne 7. října 2020 v Zrcadlové kapli Klementina v Praze.

Cena SKIP: MARK 2021

SKIP České republiky vyhlašuje již XII. ročník soutěže pro nejlepší mladé pracovníky a pracovnice knihoven a studenty našeho oboru. Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků knihoven (případně studentů oboru) ve věku do 35 let a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce. 

 

Cena SKIP: Knihovník Olomouckého a Moravskoslezského kraje 2021

Cílem soutěže je ocenit nejlepší knihovnice/ knihovníky působící na nejrůznějších pozicích (ve službách, akvizici, IT nebo managementu, kteří v období let 2017/2018 dosáhli nepřehlédnutelných výsledků ve své práci, např. realizovali nebo iniciovali mimořádný knihovnicko-informační nebo ediční počin, nebo se výrazně zasloužili o rozvoj oboru. Podmínkou je členství ve SKIP (individuální nebo institucionální).

Vyhlášení ceny SKIP Knihovník Olomouckého a Moravskoslezského kraje proběhne u příležitosti Dne knihovníků v Olomouci.

Kamarádka knihovna 

SKIP a jeho Klub dětských knihoven každoročně vyhlašuje soutěž o nejlepší knihovnu pro děti Kamarádka knihovna. Podrobné informace k soutěži najdete na webu: www.kamaradkaknihovna.cz

 

Copyright © 2009 - 2021 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě