Oceňování knihoven

Knihovnická K2 - Knihovna Moravskoslezského kraje a Knihovník/knihovnice Moravskoslezského kraje 

Vedení Moravskoslezského kraje společně s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě si je vědomo důležitostí a společenského významu veřejných knihoven a práce jejich odborného personálu i zodpovědností zřizovatele. Proto v souladu s koncepcí Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovna každoročně oceňují práci veřejných knihoven v kraji, přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb a také mimořádný přínos jednotlivců k rozvoji oboru.

Vyhlášení ceny Knihovnická K2 - Knihovna Moravskoslezského kraje 2019 proběhlo dne 2. října 2019 v Národním památkovém ústavu v Ostravě. Knihovnou Moravskoslezského kraje se stala Městská knihovna Bílovec, čestné diplomy získaly Městská knihovna Frýdek-Místek, Městská knihovna Nový Jičín a Knihovna Třinec.

Knihovna roku 2019

Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že u příležitosti Týdne knihoven bylaudělena cena Knihovna roku 2019.Cena se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.

Vyhlášení ceny Knihovna roku 2019 proběhlo dne 3. října 2019 v Zrcadlové kapli Klementina v Praze.

Cena SKIP: Městská knihovna roku 2019

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR oznamuje, že u příležitosti Týdne knihoven byla udělena cena Městská knihovna roku 2019. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

Vyhlášení ceny Městská knihovna roku 2019 proběhlo dne 3. října 2019 v Zrcadlové kapli Klementina v Praze.

Cena SKIP: Knihovník Olomouckého a Moravskoslezského kraje 2019

Cílem soutěže je ocenit nejlepší knihovnice/ knihovníky působící na nejrůznějších pozicích (ve službách, akvizici, IT nebo managementu, kteří v období let 2017/2018 dosáhli nepřehlédnutelných výsledků ve své práci, např. realizovali nebo iniciovali mimořádný knihovnicko-informační nebo ediční počin, nebo se výrazně zasloužili o rozvoj oboru. Podmínkou je členství ve SKIP (individuální nebo institucionální).

Vyhlášení ceny SKIP Knihovník Olomouckého a Moravskoslezského kraje proběhlo 27.11.2019 v Ostravě.

Kamarádka knihovna 

SKIP a jeho Klub dětských knihoven každoročně vyhlašuje soutěž o nejlepší knihovnu pro děti Kamarádka knihovna. Podrobné informace k soutěži najdete na webu: www.kamaradkaknihovna.cz

 

Copyright © 2009 - 2020 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě