Pro školy

Všechny lekce jsou zdarma a dle domluvy jsou realizovány v knihovně nebo na půdě školy. Se svými studenty můžete navštívit také naši makerspace dílnu.

Realizace aktivit se odvíjí od aktuálních protiepidemických opatření. Pro informace / objednávku termínu kontaktujte: studentcentrum@msvk.cz   

Zajímá vás více, na čem pracujeme? Stáhněte si Zprávu o činnosti studentského centra za rok 2021 

 

Nabídka lekcí a aktivit

Práce na školním projektu - Náplní workshopu je pomoc studentům při psaní odborného textu. Obsah je možné zvolit dle aktuální potřeby (např. výběr tématu, specifikace výzkumné otázky, hledání zdrojů, členění odborného textu, citování...). Workshop nabízíme pouze studentům, kteří skutečně píší maturitní práci, SOČ, extended essay aj. Preferujeme realizaci na půdě školy v PC učebně.


Kyberbezpečnost – Jak zacházet se svými osobními údaji a nestát se obětí kybernetické šikany. K čemu zavazují licenční podmínky na soc. sítích nebo při použití aplikací. Co je to IP adresa a jak funguje přenos dat na internetu. S jakými hrozbami se setkáme nejčastěji (veřejná wifi, hesla, osobní údaje). Jaké jsou nejčastější formy útoku (malware, phishing) a jak jim předcházet.


Mediální gramotnost – Jak odhalit a ověřit lživé či zavádějící zprávy. Jak spolehlivě rozlišovat mezi zpravodajským a reklamním sdělením. Jak kriticky přemýšlet nad tím, zda vlastnictví médií ovlivňuje jejich nestrannost. 


Práce s 3D tiskárnou – Vysvětlení principů a technologií 3D tisku. Praktická ukázka 3D tiskárny, jak se připravuje model pro tisk a jak samotný tisk probíhá. Studentům také ukážeme konkrétní produkty 3D tisku. Pouze v knihovně.

Robo dojo – Praktická ukázka práce s roboty, vysvětlení základních principů. Práce s mobilní aplikací pro ovládání robotů (na našich tabletech, popř. aplikaci lze nainstalovat i na vlastní mobilní zařízení studentů). Plnění zadaných úkolů (např. překážková dráha, naprogramování pohybu, interakce s robotem). 

Pro více informací se podívejte na nabídku naší makerspace dílny. 

 

Spolupráce

Spolupráce se středními školami je postavena na vzájemné podpoře vedoucí k prohlubování znalostí, kompetencí a schopností studentů. Zaměstnanci škol se kterými uzavřene dohodu o spolupráci mají registraci zdarma po celou dobu platnosti smlouvy. Všichni studenti do 18 let mají registraci zdarma. 

Kontakt: Pavlína Tassanyi pavlina.tassanyi@msvk.cz tel: 730 540 790 

Copyright © 2009 - 2022 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě