Chci se zaregistrovat

Registrovaným uživatelům knihovny je umožněno:

 

Kolik stojí registrace?

Fyzické osoby - 100 Kč / půl roku, 200 Kč / rok. Právnické osoby - 200 Kč / půl roku, 400 Kč / rok.  Držitelé Senior pasu a Rodinného pasu mají slevu 15% na roční registraci. 

Zdarma - studenti do 18 let, senioři starší 70 let, zdravotně znevýhodnění, občané registrovaní na Úřadu práce a občané v hmotné nouzi. 

 

Jak se mohu zaregistrovat?

Osobně – na pracovišti registrace vyplníte přihlášku, předložíte potřebné doklady a zaplatíte registrační poplatek. 

Online – vyplňte registrační formulář, svou totožnost doložíte při první osobní návštěvě MSVK.  Poplatek (100 Kč / půl roku) můžete uhradit online platební kartou. Neplaťte v případě, že máte registraci zdarma (čtenáři do 18 let a od 70 let, zdravotně znevýhodnění, osoby evidované na Úřadě práce ČR a osoby v hmotné nouzi) – v tomto případě doložíte nárok na registraci zdarma při první návštěvě knihovny. 

 

Co k registraci potřebuji?

  • občané ČR platný občanský průkaz
  • občané EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska cestovní pas / jiný doklad totožnosti
  • cizinci z jiných zemí cestovní pas a platné povolení k pobytu
  • osoby mladší 15 let přihlášku s bydlištěm zákonného zástupce, který předloží občanský průkaz a přihlášku podepíše
  • právnické osoby doklad o existenci
  • zdravotně znevýhodnění průkaz ZTP/ZTP-P či potvrzení lékaře (pro registraci zdarma)
  • občané registrovaní na Úřadu práce potvrzení úřadu (pro registraci zdarma)
  • občané v hmotné nouzi příslušné potvrzení (pro registraci zdarma)

Podmínkou registrace je poskytnutí základních osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence uživatelů, poskytování služeb a kvůli ochraně knihovního fondu. Osobní údaje uživatelů se likvidují v případě, že uživatel neprodloužil registraci a nemá vůči MSVK žádné závazky, nejpozději do 1 roku po skončení registrace.

Podrobné informace najdete v Knihovním řádu a Ceníku.

Copyright © 2009 - 2021 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě