Základní informace

Adresa:

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace
Prokešovo náměstí 1802/9
702 00 Ostrava

Telefon: 596 118 881-2

Sekretariát: msvk@svkos.cz
Informace: poradna@svkos.cz
Půjčovna: pujcovna@svkos.cz

ID datové schránky: 47hk582
č. účtu: 8322788001/5500

: 00100579
DIČ: CZ00100579


Rozmístění pracovišť:

V pravém křídle budovy Nové radnice (Prokešovo náměstí 9) najdete pracoviště: informace, půjčovna knih, registrace, studovna časopisů, německá studovna, studovna elektronických informačních zdrojů a meziknihovní služby. Veřejnosti nepřístupná jsou pracoviště vedení knihovny, ekonomické odd., reprografická dílna a digitalizační jednotka.

V levém křídle budovy Nové radnice (Prokešovo náměstí 7) se nachází pracoviště akvizice, vzdělávací místnost pro kurzy trénování paměti a makerspace dílna.

Na adrese Prokešovo náměstí 2 najdete Centrum regionálních služeb, které slouží pro vzdělávání knihovníků a veřejnosti nepřístupné IT pracoviště. 

 

Jak to u nás vypadá

Copyright © 2009 - 2021 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě