Výpůjční služby

Naše knihovna nabízí svým čtenářům téměř 1 200 000 svazků. V našem fondu nenajdete pouze knihy, ale i další typy dokumentů (noviny a časopisy, nomy, audioknihy, hudební CD, deskové hry atd.). Většinu z nich si můžete půjčit domů (absenční výpůjčky), některé jsou zpřístupněny pouze v knihovně (prezenční výpůjčky). Pokud dokument, který potřebujete, knihovna nevlastní, můžete požádat o meziknihovní výpůjční službu. Specifický režim má půjčování e-knih.

Podrobná pravidla výpůjčních služeb jsou stanovena v PDF Knihovním řádu (PDF, 672 kB).

Vracet vypůjčené dokumenty můžete i mimo otevírací dobu knihovny do biblioboxu umístěného před knihovnou.

Copyright © 2009 - 2020 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě