Vzdělávání

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě je garantem celoživotního vzdělávání knihovníků v MS kraji. Centrum vzdělávání a regionálních služeb organizuje vzdělávací akce, podílí se na organizaci akcí širšího dosahu a nabízí tak zvyšování kvalifikace i kolegům v knihovnách na celém území České republiky. Je autorizovanou osobou v rámci Národní soustavy kvalifikací v oboru knihovnictví jako jedno ze tří center v České republice.

Zde naleznete aktuální přehled akcí, které pro Vás připravujeme, ale také odkazy a tipy na další zajímavé projekty a aktivity z oblasti vzdělávání, které pro svou práci můžete využít.

Vzdělávání z dotačního programu VISK 2 - plánované akce pro rok 2021

 • Tvorba grafiky pomocí programu CANVA
 • Setkávání a vzdělávání pomocí online nástrojů
 • Bezpečné používání informačních technologií
 • Word v knihovnické praxi
 • Katalogizace dle pravidel MARC 21/RDA – tištěné monografie – minimální úroveň
 • Katalogizace dle pravidel MARC 21/RDA - staré tisky
 • Pedagogické minimum pro knihovníky pro děti a mládež (pětidenní cyklus)

 

Informace ke zkouškám podle Národní soustavy kvalifikací

MSVK je na základě rozhodnutí MK ČR podle zákona č. 179/2006 Sb, o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání autorizovanou osobou pro tyto typové pozice:

 • Knihovník akvizitér,
 • Knihovník katalogizátor,
 • Knihovník pracovník správy fondů,
 • Knihovník v přímých službách,
 • Referenční knihovník

Náplň jednotlivých profesních kvalifikací najdete na webu Národní soustavy kvalifikací
Ke zkoušce se lze přihlásit BEZ absolvování příslušného kurzu. Zkoušky se konají v počítačové učebně Centra vzdělávání a regionálních služeb MSVK v Ostravě a jsou veřejné.

Termíny zkoušky: zkoušky na typovou pozici - Knihovník v přímých službách

Nejbližší termín zkoušky: není stanoven.

Hodnotící standard s konkrétními kritérii hodnocení zkoušky najdete zde. Příhlášku ke zkoušce najdete zde. Zájemci o zkoušku kontaktujte prosím Mgr. Radku Krejčí na e-mailu: krejci@svkos.cz, pro bližší informace ke zkoušce

Cena zkoušky: pro zkoušku z profesní kvalifikace Knihovník v přímých službách je cena zkoušky stanovena: 1500,- pro účastníky kurzu a 3000,- bez absolvování kurzu

Pomůcky ke zkoušce:
Uchazeči budou mít k dispozici tištěnou verzi této příručky, u zkoušky se nesmí používat online verze tohoto manuálu ani vlastní příručky:
LICHTENBERGOVÁ, Edita, Marie BALÍKOVÁ, Ludmila BENEŠOVÁ, Jarmila PŘIBYLOVÁ a Jaroslava SVOBODOVÁ. Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 - tištěné a elektronické monografie - katalogizace na úrovni minimálního/doporučeného záznamu [online]. Praha: [Národní knihovna České republiky], 2014, aktualizace srpen 2016 [cit. 2017-03-02], 154 s. Dostupné z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-podle-rda-ve-formatu-marc-21-tistene-a-elektronicke-monografie-katalogizace-na-urovni-minimalniho-doporuceneho-zaznamu

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Krejčí, tel. 596 118 812, e-mail: krejci@svkos.cz

E-learningový kurz KNIHOVNICKÉ MINIMUM

Cílem e-learningového kurzu "Knihovnické minimum" je rozšíření dovedností pracovníků knihoven bez odborného knihovnického vzdělání v oblasti základních knihovnických dovedností. Kurz je určen také pracovníkům s dlouholetou praxí - u nich slouží jako kurz inovativní. 21. běh bude spuštěn v březnu 2021.

Cílová skupina kurzu:

 • pracovníci knihoven bez odborného knihovnického vzdělání,
 • pracovníci s dlouholetou praxí.

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Ševčíková, tel. 596 118 812, e-mail: sevcikova@svkos.cz

Copyright © 2009 - 2021 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě