Vzdělávání

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě je garantem celoživotního vzdělávání knihovníků v MS kraji. Centrum vzdělávání a regionálních služeb organizuje vzdělávací akce, podílí se na organizaci akcí širšího dosahu a nabízí tak zvyšování kvalifikace i kolegům v knihovnách na celém území České republiky. Je autorizovanou osobou v rámci Národní soustavy kvalifikací v oboru knihovnictví jako jedno ze tří center v České republice.

Zde naleznete aktuální přehled akcí, které pro Vás připravujeme:

Vzdělávání z dotačního programu VISK 2 - plánované akce pro rok 2022

 • Program Shotcut
 • Program Zonner Photo Studio pro začátečníky
 • Programzonner Photo Studio nadstavbový kurz
 • Program ZOOM
 • Pedagogické minimum pro knihovníky pro děti a mládež (pětidenní cyklus)

Vzdělávání z programu Regionální funkce - plánované akce pro rok 2022

 • Čtením a psaním ke kritickému myšleni (RWCT) - 24 hodinový kurz

Rekvalifikační kurz - Knihovník v přímých službách

Termín kurzu: 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11. 2021 - Kapacita kurzu už je naplněna!

Cena kurzu: 1000 Kč 

Obsahová náplň: kurz vychází z odborných způsobilostí, které stanovují kvalifikační standardy pozice Knihovník v přímých službách.

Rozsah kurzu: kurz je realizován kombinovanou formou. Rozsah kurzu činí celkem 120 hodin výuky – z toho je 72 hodin distančně formou e-learningu a 48 hodin (6 dní) prezenční výuky v Regionálním výukovém centru MSVK od 8:00 – 15:00. V e-learningové části, se vždy každých 14 dní otevře 1 tematický modul se studijními materiály. Každý modul je ukončen testem nebo úkolem, které musí být splněny na min. 70%.

Personální a organizační zajištění:

Na základě rozhodnutí č.j. MŠMT-9409/2019-1/129 byla MSVK udělena akreditace vzdělávacího programu „Knihovník v přímých službách“. Organizaci kurzu zajišťuje Centrum vzdělávání a regionálních služeb MSVK, přednášejícími v kurzu jsou pracovníci MSVK a externí lektoři. Základem pro výuku jsou studijní materiály zpřístupněné pomocí e-learningu přes systém Moodle a také prezentace jednotlivých vyučujících. Účastníci kurzu mají možnost využít i individuálních konzultací s přednášejícími. Kapcita kurzu je 15 osob.

Cíl kurzu: připravit posluchače k absolvování zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací

Kurz je určen:

 • pracovníkům knihoven bez knihovnického vzdělání     
 • pracovníkům knihoven, kteří své odborné vzdělání získali před více než 15 lety        
 • pracovníkům knihoven, kteří se chtějí teoreticky připravit na zkoušky podle NSK  

Úspěšný absolvent získá Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu. 

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Krejčí, tel. 596 118 812, e-mail: radka.krejci@msvk.cz

Informace ke zkouškám podle Národní soustavy kvalifikací

MSVK je na základě rozhodnutí MK ČR podle zákona č. 179/2006 Sb, o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání autorizovanou osobou pro tyto typové pozice:

 • Knihovník akvizitér,
 • Knihovník katalogizátor,
 • Knihovník pracovník správy fondů,
 • Knihovník v přímých službách,
 • Referenční knihovník

Náplň jednotlivých profesních kvalifikací najdete na webu Národní soustavy kvalifikací
Ke zkoušce se lze přihlásit BEZ absolvování příslušného kurzu. Zkoušky se konají v počítačové učebně Centra vzdělávání a regionálních služeb MSVK v Ostravě a jsou veřejné.

Termíny zkoušky na typovou pozici - Knihovník v přímých službách: podzim 2021

Hodnotící standard s konkrétními kritérii hodnocení zkoušky najdete zde.

Příhlášku ke zkoušce najdete zde

Cena zkoušky: pro zkoušku z profesní kvalifikace Knihovník v přímých službách je cena zkoušky stanovena: 1500,- pro účastníky kurzu a 3000,- bez absolvování kurzu

Pomůcky ke zkoušce:
Uchazeči budou mít k dispozici tištěnou verzi této příručky, u zkoušky se nesmí používat online verze tohoto manuálu ani vlastní příručky:
LICHTENBERGOVÁ, Edita, Marie BALÍKOVÁ, Ludmila BENEŠOVÁ, Jarmila PŘIBYLOVÁ a Jaroslava SVOBODOVÁ. Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 - tištěné a elektronické monografie - katalogizace na úrovni minimálního/doporučeného záznamu [online]. Praha: [Národní knihovna České republiky], 2014, aktualizace srpen 2016 [cit. 2017-03-02], 154 s. Dostupné z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-podle-rda-ve-formatu-marc-21-tistene-a-elektronicke-monografie-katalogizace-na-urovni-minimalniho-doporuceneho-zaznamu

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Krejčí, tel. 596 118 812, e-mail: radka.krejci@msvk.cz

E-learningový kurz KNIHOVNICKÉ MINIMUM

Cílem e-learningového kurzu "Knihovnické minimum" je rozšíření dovedností pracovníků knihoven bez odborného knihovnického vzdělání v oblasti základních knihovnických dovedností. Kurz je určen také pracovníkům s dlouholetou praxí - u nich slouží jako kurz inovativní. 23. běh bude spuštěn v březnu 2022.

Cílová skupina kurzu:

 • pracovníci knihoven bez odborného knihovnického vzdělání,
 • pracovníci s dlouholetou praxí.

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Ševčíková, tel. 596 118 812, e-mail: petra.sevcikova@msvk.cz

Copyright © 2009 - 2021 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě