Projekty a výroční zprávy

Výroční zprávy

Zde najdete všechny výroční zprávy od roku 1999. Pro více informací kontaktujte msvk@svkos.cz nebo oravova@svkos.cz

Současné projekty

The Love of Reading - Erasmus+ (oficiální stránky projektu) - v rámci tohoto projektu budujeme online knihovnu elektronických knih, která bude sloužit potřebám studentů participujících středních škol. 

Významné projekty řešené v předchozích letech

Deset tváří Vojtěcha Martínka (2020) - program Ministerstva kultury Knihovna 21. století, Statutární město Ostrava

Knižnice pre vzdelávanie 50 plus (2016-2018) – knihovna byla partnerem Veřejné knihovny Jána Bocatia v Košicích (leadpartner) a Župní a městské knihovny Františka Rákócziho v Miskolci, program Erasmus+.

Sensační tourné světem první republiky (2018) – Program podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území na území statutárního města Ostrava v letech 2017–2020, projekt 100 let republiky: Ostrava 1918-2018.

Zefektivnění ochrany knihovního fondu MSVK (2017) – program IROP.

E-Government Moravskoslezského kraje - Digitalizace a ukládání dat (2012–2013) – knihovna byla partnerem Moravskoslezského kraje, projekt podporován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP)

 

Podrobnosti k jednotlivým projektům najdete ve výročních zprávách. 

Copyright © 2009 - 2021 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě