Akce pro knihovníky

Květen 2021

36. porada knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí v MSK

26.5.2021
Knihovna města Ostravy, Podroužkova 1663, Ostrava - Poruba, 708 00 nebo v online prostoru

Červen 2021

Katalogizace dle pravidel MARC 21/RDA – tištěné monografie – minimální úroveň

21.6.2021 - 22.6.2021
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Prokešovo náměstí 2, Ostrava
Copyright © 2009 - 2021 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě