Katalogizace dle pravidel MARC 21/RDA staré tisky

Termín akce:
9.11.2021 08:30-15:30
Typ akce:
akce pro knihovníky
Místo konání:
Regionální výukové centrum, Prokešovo náměstí 2, Ostrava
Lektor:
Mgr. Tereza Paličková
Rozsah:
6 hodin
Max. počet účastníků:
13

Cílem školení je seznámit účastníky se specifiky zpracování starých tisků ve formátu MARC 21 dle platných standardů. Po absolvování by se účastníci měli orientovat v základní terminologii, která je v této oblasti používána, získají přehled o základní příručkové literatuře a on-line zdrojích potřebných k práci se starými tisky. S předpokladem předchozích znalostí katalogizačních pravidel budou mít povědomí o specifických oblastech katalogizace starých tisků.  V současné době je starý tisk definován rokem vydání do roku 1800 včetně. Nicméně se uvažuje o posunutí hranice k roku 1850 resp. 1860, kterým je definován historický fond. Pravidla pro zpracování starých tisků se aplikují i pro mladší tisky do pol. 19. století. Zde ale záleží na praxi jednotlivých institucí. Stěžejním předpokladem katalogizace starých tisků je totiž exemplářové zpracování. Školení by mělo být přínosem i pro kolegy, kteří zpracovávají tisky z 1. poloviny 19. století. 

Copyright © 2009 - 2021 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě