Prezenční výpůjčky

Vypůjčit domů není možné dokumenty se statusem prezenčně. Jedná se především o:

  • knihy vydané do roku 1900
  • knihy získané tzv. povinným výtiskem
  • časopisy běžného roku (tj. nesvázané časopisy)
  • audiovizuální dokumenty
  • dokumenty umístěné v příručních knihovnách

U těchto dokumentů není absenční výpůjčka povolena z důvodu ochrany dokumentů či legislativních omezení (nutnost trvale uchovávat povinný výtisk, autorský zákon). Můžete si je však prostudovat v prostorách knihovny (ve studovně nebo v oddělení speciálních fondů), přichystáme je na počkání. Pro zhotovení kopií pro osobní potřebu je ve studovně k dispozici samoobslužný knižní skener Bookeye 4 a kopírky.

Podrobná pravidla výpůjčních služeb jsou stanovena v Knihovním řádu.

Copyright © 2009 - 2020 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě