Služby a akce pro školy

Pedagogům středních škol nabízíme možnost navštívit se svými třídami specializované semináře soustřeďené do tematických bloků: kybernetická, mediální a informační gramotnost (psaní odborného textu) a práce s moderními technologiemi. Připravujeme také lekce environmenální gramotnosti (od ledna 2021). Lekce jsou realizovány ve Studentském centru nebo na půdě školy (dle domluvy). Všechny lekce jsou zdarma. 

Pro více informací nebo objednávku lekce pište na studentcentrum@svkos.cz.

Nabídka pro školní rok 2020-2021

Práce na školním projektu - Náplní workshopu je pomoc studentům při psaní odborného textu. Obsah je možné sestavit na míru a kombinovat dle aktuální potřeby (např. výběr tématu, specifikace výzkumné otázky, hledání zdrojů, členění odborného textu, struktura práce, citování...). Workshop nabízíme pouze studentům, kteří skutečně píší seminární / maturitní práci, SOČ, extended essay aj. Z kapacitních důvodů preferujeme realizaci na půdě školy v PC učebně.


Kyberbezpečnost I (základní) – Jak zacházet se svými osobními údaji a nestát se obětí kybernetické šikany. Jak přemýšlet o anonymitě na webu (a zda něco jako anonymita skutečně existuje). K čemu zavazují licenční podmínky na soc. sítích nebo při použití aplikací. Co je to IP adresa a jak funguje přenos dat na internetu. Co je to deepfake technologie a jak manipuluje s lidmi. 

Kyberbezpečnost II (pokročilejší) – Jak se neztratit v kyberprostoru (základní pojmy, kyberkriminalita). S jakými hrozbami se setkáme nejčastěji (veřejná wifi, hesla, osobní údaje). Jaké jsou nejčastější formy útoku (malware, phishing) a jak jim předcházet.


Mediální gramotnost – Jak odhalit a ověřit lživé či zavádějící zprávy. Jak spolehlivě rozlišovat mezi zpravodajským a reklamním sdělením. Jak kriticky přemýšlet nad tím, zda vlastnictví médií ovlivňuje jejich nestrannost. 


Práce s 3D tiskárnou – Vysvětlení principů a technologií 3D tisku. Praktická ukázka 3D tiskárny, jak se připravuje model pro tisk a jak samotný tisk probíhá. Studentům také ukážeme konkrétní produkty 3D tisku. Pouze v knihovně.

Robo dójo – Praktická ukázka práce s roboty, vysvětlení základních principů. Práce s mobilní aplikací pro ovládání robotů (na našich tabletech, popř. aplikaci lze nainstalovat i na vlastní mobilní zařízení studentů). Plnění zadaných úkolů (např. překážková dráha, naprogramování pohybu, interakce s robotem). 


Součástí lekcí může být také krátká exkurze (15-20 minut) zaměřená na možnosti Studentského centra a další služby, která knihovna studentům nabízí.  

Spolupráce

Spolupráce se středními školami je postavena na vzájemné podpoře vedoucí k prohlubování znalostí, kompetencí a schopností studentů. Ze všech vzdělávacích akcí sbíráme zpětnou vazbu abychom byli schopni vyhodnocovat jejich dopad. Všechny vzdělávací akce jsou zdarma. 

Zaměstnanci škol se kterými uzavřene dohodu o spolupráci mají registraci zdarma po celou dobu platnosti smlouvy. Studenti do 18 let mají registraci zdarma. 

Více informací: Pavlína Tassanyi tassanyi@svkos.cz tel: 730 540 790 

Copyright © 2009 - 2020 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě