Služby a akce pro školy

Pedagogům středních škol nabízíme možnost navštívit se svými třídami specializované semináře soustřeďené do tematických bloků: kybernetická, mediální a informační gramotnost (psaní odborného textu) a práce s moderními technologiemi. Lekce jsou realizovány ve Studentském centru nebo na půdě školy (dle domluvy). Všechny lekce jsou zdarma. 

Pro více informací nebo objednávku lekce pište na studentcentrum@svkos.cz.

Nabídka pro školní rok 2020-2021

Práce na školním projektu - Náplní workshopu je pomoc studentům při psaní odborného textu. Obsah je možné sestavit na míru a kombinovat dle aktuální potřeby (např. výběr tématu, specifikace výzkumné otázky, hledání zdrojů, členění odborného textu, struktura práce, citování...). Workshop nabízíme pouze studentům, kteří skutečně píší seminární / maturitní práci, SOČ, extended essay aj. Z kapacitních důvodů preferujeme realizaci na půdě školy v PC učebně.


Kyberbezpečnost I (základní) – Jak zacházet se svými osobními údaji a nestát se obětí kybernetické šikany. Jak přemýšlet o anonymitě na webu (a zda něco jako anonymita skutečně existuje). K čemu zavazují licenční podmínky na soc. sítích nebo při použití aplikací. Co je to IP adresa a jak funguje přenos dat na internetu. Co je to deepfake technologie a jak manipuluje s lidmi. 

Kyberbezpečnost II (pokročilejší) – Jak se neztratit v kyberprostoru (základní pojmy, kyberkriminalita). S jakými hrozbami se setkáme nejčastěji (veřejná wifi, hesla, osobní údaje). Jaké jsou nejčastější formy útoku (malware, phishing) a jak jim předcházet.


Mediální gramotnost – Jak odhalit a ověřit lživé či zavádějící zprávy. Jak spolehlivě rozlišovat mezi zpravodajským a reklamním sdělením. Jak kriticky přemýšlet nad tím, zda vlastnictví médií ovlivňuje jejich nestrannost. 


Práce s 3D tiskárnou – Vysvětlení principů a technologií 3D tisku. Praktická ukázka 3D tiskárny, jak se připravuje model pro tisk a jak samotný tisk probíhá. Studentům také ukážeme konkrétní produkty 3D tisku. Pouze v knihovně.

Robo dójo – Praktická ukázka práce s roboty, vysvětlení základních principů. Práce s mobilní aplikací pro ovládání robotů (na našich tabletech, popř. aplikaci lze nainstalovat i na vlastní mobilní zařízení studentů). Plnění zadaných úkolů (např. překážková dráha, naprogramování pohybu, interakce s robotem). 


Součástí lekcí může být také krátká exkurze (15-20 minut) zaměřená na možnosti Studentského centra a další služby, která knihovna studentům nabízí.  

Spolupráce

Spolupráce se středními školami je postavena na vzájemné podpoře vedoucí k prohlubování znalostí, kompetencí a schopností studentů. Ze všech vzdělávacích akcí sbíráme zpětnou vazbu abychom byli schopni vyhodnocovat jejich dopad. Všechny vzdělávací akce jsou zdarma. 

Zaměstnanci škol se kterými uzavřene dohodu o spolupráci mají registraci zdarma po celou dobu platnosti smlouvy. Studenti do 18 let mají registraci zdarma. 

Více informací: Pavlína Tassanyi tassanyi@svkos.cz tel: 730 540 790 

Copyright © 2009 - 2020 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě