Služby a akce pro školy

Studentům a pedagogům základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol regionu nabízíme možnost exkurzí či přednášek z různých oblastí. U každé přednášky je uvedena kontaktní osoba, na kterou se můžete obrátit pro více informací.

V případě zájmu o prezentace ve vaší škole je potřeba učebny vybavená prezentační technikou (PC, plátno, dataprojektor). Tato varianta je z technických důvodů možná pouze u některých přednášek.

Délku i obsahovou náplň všech přednášek lze přizpůsobit požadavkům jednotlivých škol, případně propojit více akcí v průběhu jedné návštěvy. Knihovna také nabízí možnost pořádání výstav a akcí v prostorách knihovny.

  Leták akcí pro školy

Možnost spolupráce

Moravskoslezská vědecká knihovna nyní také nabízí vzájemnou spolupráci se školami. Spolupráce je postavena na vzájemné informační a propagační podpoře obou smluvních stran. Jednou z výhod, kterou MSVK nabízí je bezplatná registrace zaměstnanců vaší školy u nás v knihovně po celou dobu platnosti smlouvy. Pro studenty nabízíme bezplatnou první registraci v MSVK na půl roku.

Moravskoslezská vědecká knihovna poskytuje vzdělávací programy (podpora výuky jazyků, podpora informační  gramotnosti a další vzdělávací programy dle aktuální nabídky MSVK, případně dle potřeb vaší školy).

Mimo jiné také nabízíme spolupráci na akvizici literatury pro knihovní fond MSVK.

Získáte právo zasílat své návrhy a doporučení na doplnění fondu MSVK. Pokud vás naše nabídka zaujala, rádi se s Vámi osobně setkáme a sdělíme vám bližší informace a možnosti. Více informací u Mgr. Kamila Konvičková, konvickova@svkos.cz, tel.: 596118881 kl. 234

Nabídka vzdělávacích akcí pro studenty 

U každé přednášky je uvedena kontaktní osoba, na kterou se v případě zájmu můžete obrátit pro více informací.

 • MSVK se představuje - seznámíme Vás se službami knihovny, našimi knihovními fondy, způsoby vyhledávání informací atd. 
  Kontakt: Mgr. Jitka Chromcová, Bc. Dana Podešvová, poradna@svkos.cz, tel. 596 118 881, kl. 213.
 • Jak vyhledávat informace (nejen pro studium) - studenti na této přednášce získají přehled o typologii informačních zdrojů, tvorbě klíčových slov, zásadách vyhledávání, výběru vhodné rešeršní strategie a vhodných elektronických informačních zdrojích.
  Kontakt: Mgr. Pavlína Szöke, szoke@svkos.cz, tel.: 596 118 881, kl. 208
 • Necituješ, vyletíš, aneb Naučte se citovat! - seminář je určen zejména studentům maturitních ročníků. Zabývá se problematikou plagiátorství, bibliografickými citacemi a na názorných příkladech naučí studenty citovat použitou literaturu.
  Kontakt: Mgr. Pavlína Szöke, szoke@svkos.cz, tel.: 596 118 881, kl. 208
 • Seznamte se, handicap - seminář zabývající se problematikou kontaktu s lidmi s různými postiženími. Výuka je obohacena o různé kompenzační pomůcky dostupné v knihovně, proto přednášku doporučujeme realizovat v knihovně.
  Kontakt: Bc. Jana Slezáková, slezakova@svkos.cz, tel.: 596 138 270
 • Ostrava v proměnách času - zdroje informací o Ostravě, historie města, legendy a pověsti, zajímavosti Ostravy, kulturní a přírodní památky na území města aj.
  Kontakt: Mgr. Tereza Tkačíková, tkacikova@svkos.cz, tel.: 596 118 881, kl. 236
 • Za tajemstvím písma a knihy - dějiny písma a psacích potřeb, rukopisy a vynález knihtisku, knižní nej (největší, nejdražší, nejstarší knihy na světě atd.) a moderní formy knihy (audioknihy, e-knihy atd.). Přednáška je doplněna bohatým obrazovým materiálem a studenti si mohou prohlédnout faksimile středověkých rukopisů a zkusit si práci s e-knihami a knihami v Braillově písmu.
  Kontakt: Mgr. Tereza Tkačíková, tkacikova@svkos.cz, tel.: 596 118 881, kl. 236
 • Mediální gramotnost - Interaktivní seminář k mediální gramotnosti je zaměřen na podporu kritického myšlení studentů a jejich práci s informacemi. Dotýká se aktuálních témat v mediálním prostoru a učí studenty se v tomto prostoru orientovat.
  Kontakt: Mgr. Michaela Mrázová, mrazova@svkos.cz, tel.: 596 118 881, kl. 234
 • Kybernetická bezpečnost - Seznámíme se se základními pravidly pro kybernetickou bezpečnost, zjistíme, jaká nebezpečí hrozí v online prostředí a s jakými typy útoků se můžeme setkat. Neopomeneme ani možnosti prevence a správného chování na internetu.
  Kontakt: Mgr. Michaela Mrázová, mrazova@svkos.cz, tel.: 596 118 881, kl. 234
 • Myšlenkové mapy - Po krátkém teoretickém úvodu z oblasti psychologie a kognitivních věd, si představíme základní principy mentálního mapování, a jak je můžeme využít např. při učení. Nedílnou součástí je tvorba samotné myšlenkové mapy.
  Kontakt: Mgr. Michaela Mrázová, mrazova@svkos.cz, tel.: 596 118 881, kl. 234

 

Staňte se dobrovolníkem

Vážným zájemcům z řad studentů i široké veřejnosti nabízíme krátkodobé i dlouhodobé stáže v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě. Stážisti jsou vítáni především z oblasti knihovnictví a archivářství, ale mohou se zaměřit i na jinou z programových oblastí knihovny či se zapojit do jiných činností souvisejících s chodem organizace.
Své místo v knihovně si může najít opravdu každý, nezáleží na tom, zda jste studentem hledající odbornou praxi, senior mající zájem o uplatnění či někdo, kdo jen hledá smysluplné a naplňující využití svého volného času.  

Přidejte se do našeho týmu a poznejte knihovnu z druhé strany.  

Zájemci o stáž v knihovně nás mohou kontaktovat na e-mailové adrese konvickova@svkos.cz  

Copyright © 2009 - 2019 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě