Makerspace dílna

Chcete zařadit 3D tiskárnu nebo roboty do školní výuky? Navštivte se svou třídou praktické lekce a podpořte znalosti svých žáků v oblasti STEM oborů. Pedagogům, knihovníkům i jiným pracovníkům, kteří uvažují o pořízení těchto nástrojů do svých institucí nabízíme také metodickou pomoc (konzultace, ukázku). Lekce pro školy i individuální návštěvy jsou vždy po domluvě

Kontakt: studentcentrum@msvk.cz    

 

Robo dojo

Lego Boost - klasické lego kostky, které se pomocí Bluetooth senzoru připojí k mobilnímu zařízení a dají se „rozhýbat“ pomocí blokového programovacího jazyka. Pomáhá pochopit základy algoritmizace a programování, učí žáky informatickému myšlení.

Sphero SPRK + - robotická koule, která se připojí k tabletu a ten může sloužit jako ovladač – pro pohyb a změnu barvy. Druhou možností ovládání je v tabletu nakreslit trasu, po které se bude robot pohybovat. Po odeslání příkazu si lze následně zobrazit kód v programovacím jazyce JavaScript, tzn. vidíme naprogramovaný pohyb tak, jak jej „čte“ robot. Třetí možností je programovat pohyb robota pomocí bloků v JavaScriptu. Žáci tak pochopí strukturu a syntaxi tohoto rozšířeného programovacího jazyka.

Ozobot - malý robot, který se dá ovládat pomocí kódu, který se nakreslí fixami. Senzory tohoto robota sledují černou čáru a pomocí zelené, červené a modré se v různých kombinacích dá nakreslit kód („program“), který umí měnit cestu robota nebo např. robota rozblikat. Takto se dá začít s „programováním“ již útlém věku, ale postupným zvyšováním náročnosti úkolů se s ozoboty zabaví i starší žáci a dospělí. 

Stavebnice Arduino propojuje elektrotechniku s programováním. Cílem je správně zapojit elektrické obvody a rozsvítit diody. Zapsáním kódů v počítači pak lze ovládat rozsvěcování diod a nastavování podmínek pro spínače.  

 

Práce s 3D tiskárnou

Demonstrujeme možnosti i limity využití této technologie. Nechybí ani 3D modelování a příprava modelu pro tisk. Práci s 3D tiskárnou vhodně doplňují 3D pera, pomocí kterých si lze fungování 3D technologie vyzkoušet, případně si něco vyrobit.

3D tiskárna je (na rozdíl od robotů) přístupná také široké veřejnosti. Domluvte si termín s obsluhou dílny a můžete si přijít práci s 3D tiskárnou vyzkoušet. 

Kontakt: studentcentrum@msvk.cz    

Datum poslední aktualizace: 10.08.2021
Copyright © 2009 - 2022 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě