Makerspace dílna

Školám poskytujeme praktické lekce v obsluze 3D tiskárny i výukových robotů. Pedagogům, knihovníkům i jiným pracovníkům, kteří uvažují o pořízení těchto nástrojů do svých institucí nabízíme metodickou pomoc a konzultace

Makerspace dílna nemá klasickou otevírací dobu, lekce i individuální návštěvy jsou vždy po domluvě

Pro informace / objednávku termínu kontaktujte: studentcentrum@svkos.cz    

 

Robo dojo

Lego Boost - klasické lego kostky, které se pomocí Bluetooth senzoru připojí k mobilnímu zařízení a dají se „rozhýbat“ pomocí blokového programovacího jazyka. Pomáhá pochopit základy algoritmizace a programování, učí žáky informatickému myšlení.

Sphero SPRK + - robotická koule, která se připojí k tabletu a ten může sloužit jako ovladač – pro pohyb a změnu barvy. Druhou možností ovládání je v tabletu nakreslit trasu, po které se bude robot pohybovat. Po odeslání příkazu si lze následně zobrazit kód v programovacím jazyce JavaScript, tzn. vidíme naprogramovaný pohyb tak, jak jej „čte“ robot. Třetí možností je programovat pohyb robota pomocí bloků v JavaScriptu. Žáci tak pochopí strukturu a syntaxi tohoto rozšířeného programovacího jazyka.

Ozobot - malý robot, který se dá ovládat pomocí kódu, který se nakreslí fixami. Senzory tohoto robota sledují černou čáru a pomocí zelené, červené a modré se v různých kombinacích dá nakreslit kód („program“), který umí měnit cestu robota nebo např. robota rozblikat. Takto se dá začít s „programováním“ již útlém věku, ale postupným zvyšováním náročnosti úkolů se s ozoboty zabaví i starší žáci a dospělí. 

Stavebnice Arduino propojuje elektrotechniku s programováním. Cílem je správně zapojit elektrické obvody a rozsvítit diody. Zapsáním kódů v počítači pak lze ovládat rozsvěcování diod a nastavování podmínek pro spínače.  

 

Práce s 3D tiskárnou

Demonstrujeme možnosti i limity využití této technologie. Nechybí ani 3D modelování a příprava modelu pro tisk. Práci s 3D tiskárnou vhodně doplňují 3D pera, pomocí kterých si lze fungování 3D technologie vyzkoušet, případně si něco vyrobit.

3D tiskárna je v rámci makerspace dílny přístupná také široké veřejnosti. Kdokoli, kdo si předem domluví termín s obsluhou dílny si může přijít práci s 3D tiskárnou vyzkoušet. 

Pro informace / objednávku termínu kontaktujte: studentcentrum@svkos.cz    

Datum poslední aktualizace: 18.05.2021
Copyright © 2009 - 2021 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě