Kreativní dílna

Usilujeme o podporu polytechnického vzdělávání (STEM oborů - Science, Technology, Engineering, Mathematics) na základních a středních školách v regionu. Cílem naší kreativní dílny je nejen zvýšení zájmu o techniku, ale hlavně rozvoj důležitých dovednosti pro 21. století: 

  • flexibilita (umět se rozhodovat, reagovat na změny),
  • logické a informatické myšlení,
  • digitální gramotnost,
  • kreativita, umění hledat řešení a přistupovat k problému,
  • kritické myšlení,
  • práce v týmu (s lidmi, roboty i umělou inteligencí).  

Roboti

Výukových robotů máme hned několik typů, z nichž každý jedinečným způsobem rozvíjí různé kompetence studentů.

Lego Boost je založen na klasických lego kostkách, které se pomocí Bluetooth senzoru připojí k mobilnímu zařízení a dají se „rozhýbat“ pomocí blokového programovacího jazyka. Pomáhá pochopit základy algoritmizace a programování, učí žáky informatickému myšlení.

Sphero SPRK +, je robotická koule, která se pomocí Bluetooth připojí k tabletu a ten může sloužit jako ovladač – pro pohyb a změnu barvy. Druhou možností ovládání je v tabletu nakreslit trasu, po které se bude robot pohybovat. Po odeslání příkazu si lze následně zobrazit kód v programovacím jazyce JavaScript, tzn. vidíme naprogramovaný pohyb tak, jak jej „čte“ robot. Třetí možností je programovat pohyb robota pomocí bloků v JavaScriptu. Tím žáci snadno pochopí strukturu a syntaxi tohoto velmi rozšířeného programovacího jazyka.

Ozobot je malý robotek, který se dá jednoduše ovládat pomocí kódu, který se nakreslí fixami. Senzory tohoto robota sledují černou čáru a pomocí zelené, červené a modré se v různých kombinacích dá nakreslit kód („program“), který umí měnit cestu robota nebo např. robota rozblikat. Takto se dá začít s „programováním“ již útlém věku, ale postupným zvyšováním náročnosti úkolů se s ozoboty zabaví i starší žáci a dospělí. Těm může sloužit i přidružená mobilní aplikace, ve které je možnost programovat složitější pohyby robota opět pomocí blokového programovacího jazyka.


3D tisk

3D tiskárnu MK3S využíváme při školních exkurzích i workshopech. Po představení tiskárny a technologie 3D tisku následuje praktická ukázka tisku a na již vytisknutých modelech demonstrujeme možnosti i limity využití této technologie. Nechybí ani 3D modelování a příprava modelu pro tisk. Práci s 3D tiskárnou vhodně doplňují 3D pera, pomocí kterých si lze fungování 3D technologie vyzkoušet, případně si něco vyrobit nebo dotvořit výtisk z 3D tiskárny. Takto rozvíjíme prostorovou představivost (3D modelování), zájem o techniku (jak to vlastně funguje) a nabízíme vhled do fungování technologie, která je nezbytnou součástí Průmyslu 4.0.


Arduino

Stavebnice Arduino propojuje elektrotechniku s programováním. Cílem je správně zapojit elektrické obvody a rozsvítit diody. Zapsáním kódů v počítači pak lze ovládat rozsvěcování diod a nastavování podmínek pro spínače.  

 

Pro informace a případnou objednávku termínu kontaktujte: studentcentrum@svkos.cz    

Datum poslední aktualizace: 17.02.2021
Copyright © 2009 - 2021 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě