Poprvé v knihovně

Pokud se stanete registrovaným uživatelem naší knihovny, budete mít možnost využívat všechny služby, které nabízíme. Bez registrace není umožněno např.

Jak je možno se v knihovně zaregistrovat?

Osobní registrace – na pracovišti registrace v pravém křídle Nové radnice vyplníte přihlášku uživatele, předložíte doklady potřebné k vystavení čtenářského průkazu a zaplatíte registrační poplatek.

Předregistrace – vyplníte předregistrační formulář, při první osobní návštěvě knihovny poté dokončíte registraci na pracovišti registrace stejným způsobem jako při osobní registraci. Předregistrace vám umožňuje objednání knih s předstihem tak, že pro vás budou připraveny již při vaší první návštěvě.

Vzdálená registrace – pokud máte zájem pouze o půjčování e-knih a vzdálený přístup k licencovaným databázím, vyplňte předregistrační formulář a zašlete na účet číslo 8322788001/5500 registrační poplatek (jako variabilní symbol uveďte 3333, do poznámky pro příjemce napište své jméno a příjmení). Při vzdálené registraci nejsou poskytovány žádné slevy. Po obdržení platby vás budeme kontaktovat.  

Kolik stojí registrace v knihovně?

Základní poplatek za registraci na 6 měsíců činí 100 Kč pro fyzické osoby a 200 Kč pro právnické osoby. Lze si rovněž předplatit roční registraci (200 Kč pro fyzické osoby, 400 Kč pro právnické osoby).

Bezplatně se mohou registrovat (po předložení příslušných dokladů či potvrzení) senioři starší 70 let, zdravotně znevýhodnění, občané registrovaní na Úřadu práce a občané v hmotné nouzi.

Držitelům Senior pasu a Rodinného pasu poskytujeme slevu 15 % na roční registraci. 

Co potřebujete k vystavení čtenářského průkazu při osobní registraci?

  • občané České republiky platný občanský průkaz
  • občané států Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti
  • cizinci z jiných zemí cestovní pas a platné povolení k pobytu
  • osoby mladší 15 let přihlášku s bydlištěm zákonného zástupce, který předloží občanský průkaz a přihlášku podepíše
  • právnické osoby doklad o existenci
  • zdravotně znevýhodnění průkaz ZTP/ZTP-P či potvrzení lékaře (pro získání bezplatné registrace a dalších výhod)
  • občané registrovaní na Úřadu práce potvrzení úřadu (pro získání bezplatné registrace)
  • občané v hmotné nouzi příslušné potvrzení (pro získání bezplatné registrace)

Podmínkou registrace je poskytnutí základních osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem vedení evidence uživatelů, aby bylo umožněno poskytování knihovnických a informačních služeb a byla zajištěna ochrana knihovního fondu. Osobní údaje registrovaných uživatelů se likvidují v případě, že uživatel neprodloužil registraci (nezaplatil registrační poplatek) a zároveň nemá vůči MSVK žádné závazky, nejpozději do jednoho roku po skončení platné registrace.

Podrobné podmínky využívání služeb knihovny najdete v Knihovním řádu a Ceníku.

Copyright © 2009 - 2020 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě