FAQ/ Nápověda

Knihovna a možnosti registrace

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě se nachází v centru Ostravy v přízemí obou křídel Nové radnice na Prokešově náměstí. Dostanete se k nám trolejbusem č. 101, 102, 103, 106 - zastávka Nová radnice nebo tramvají č. 1, 2, 8, 9, 11 - zastávka Důl Jindřich, poté pěšky po ulici 30. dubna směrem k Nové radnici (cca 10 minut chůze).
Zobrazit na mapy.cz                 Základní kontakty a rozmístění pracovišť
Pravé křídlo budovy (půjčovna, studovna):
Po-Pá 9:00-19:00, So 8:30-12:00
Levé křídlo budovy (oddělení speciálních fondů - normy, zvukové dokumenty atd.):
Po-Pá 9:00-18:00
V době letních prázdnin je otevírací doba omezena. Informace o aktuální provozní době naleznete vždy zde.
K registraci je potřeba předložit občanský průkaz. Poplatek je buď roční (200 Kč), nebo půlroční (100 Kč). Studenti do 18 let, senioři od 70 let a zdravotně postižení registrační poplatek neplatí. Podrobnější informace o registrování naleznete v knihovním řádu (např. registrace cizinců či právnických osob) nebo stručnějším výtahu z něj.
Ano, do knihovny je možno se zaregistrovat již od 12 let. Při registraci dětí do 15 let je však nutná přítomnost zákonného zástupce, který předloží občanský průkaz a nahlásí své trvalé bydliště.
Je určena čtenářům, kteří ještě v MSVK nebyli registrováni. Díky předregistraci si můžete ihned objednat požadované dokumenty. Plnou registraci je třeba dokončit při vyzvednutí objednaných výpůjček.
Přístup na internet je možný i pro neregistrovaného uživatele. Veřejný přístup k internetu je však omezen na 30 minut.

Práce s online katalogem

V naší knihovně je nutné všechny dokumenty objednávat přes online katalog. Tato volba je dostupná pouze po přihlášení. Když vyhledáte žádanou knihu, klikněte pro objednání dokumentu na kolonku Všechny jednotky. Zobrazí se informace o knihovní jednotce (je-li např. vypůjčena), pak zvolíte Požadavek a kliknutím na OK odsouhlasíte objednávku. V případě, že je kniha vypůjčena (kolonka Požadavek je vysvícena oranžově), se zařadíte do fronty rezervací na daný dokument.
Pokud o knihu nemá zájem další čtenář, můžete si její vypůjčení prodloužit celkem 11x. Celkově tedy knihu můžete mít vypůjčenou až po dobu 1 roku. Výpůjčky si můžete prodloužit prostřednictvím online katalogu. Tato volba je dostupná pouze po přihlášení. Klikněte na Výpůjčky, zatrhněte tituly, které chcete prodloužit, a zvolte Prodloužit vybrané. Je-li překročena výpůjční lhůta, nelze výpůjčku v režimu on-line prodloužit.
V případě, že žádaný dokument nenaleznete v katalogu naší knihovny, můžete poslat návrh na nákup dokumentů (doporučujeme u novějších titulů) nebo požádat o meziknihovní výpůjční službu (MVS).
Návrh na nákup můžete zadat po přihlášení v katalogu knihovny (tlačítko Návrh na nákup v horní liště).
Požadavek na meziknihovní výpůjční službu lze také zadat přes katalog knihovny (tlačítko MVS). Tato služba je však placená (70 Kč za dokument).
K základní orientaci poslouží ikona v seznamu nalezených záznamů - výsledků. Další podrobnosti najdete v detailech záznamu po kliknutí na jeho název. U starších záznamů naleznete označení druhu dokumentu v závorce za názvem: knihy v Braillově písmu mají označení hmatové písmo, hudební CD a audioknihy zvukový záznam, mapy kartografický dokument, CD ROM elektronický zdroj, noty hudebnina. U záznamů od roku 2015 naleznete označení druhu dokumentu v kolonce obsah. Např. text značí, že se jedná o knihu, taktilní text označuje knihu v Braillově písmu, hraná hudba je označení pro hudební CD. Bližší informace zde.

Půjčování dokumentů

Celkem můžete mít najednou vypůjčeno až 40 dokumentů. Z tohoto počtu můžete mít vypůjčeny najednou pouze 4 normy, 3 deskové hry a 6 e-knih (3 e-knihy eReading.cz a 3 e-knihy Flexibooks).
Výpůjční doba se liší podle druhu dokumentů. Svázané časopisy, normy a zvukové záznamy (hudební CD, audioknihy) mají výpůjční lhůtu 7 kalendářních dnů. Ostatní dokumenty, např. knihy, se půjčují na dobu 30 kalendářních dnů. Doba výpůjčky může být prodloužena, pokud není na vypůjčený dokument požadavek jiného čtenáře.
Nevrátíte-li dokumenty včas, je vám účtována za každý započatý pracovní den pro každý nevrácený dokument pokuta 2 Kč. Dále platíte náklady za zaslání upomínek (18 Kč za jednu upomínku). Nedojde-li k vrácení vypůjčených dokumentů a uhrazení pokuty ani po zaslání třetí upomínky, má knihovna právo vymáhat vzniklou pohledávku prostřednictvím právního zástupce.
V případě ztráty knihy je třeba tuto publikaci nahradit stejným titulem. Není-li to možné, je čtenář povinen nahradit škodu v peněžní formě, a to formou paušálu 370 Kč. Je-li skutečná škoda zjevně vyšší než tato paušální částka, má knihovna právo žádat náhradu skutečné škody.
Pokud si nemůžete ve stanovené lhůtě (7 kalendářních dnů) vyzvednout připravené publikace, můžete požádat o zrušení rezervace na adrese pujcovna@svkos.cz. Nezrušíte-li si takto své rezervace, bude vám za každou publikaci účtována pokuta 5 Kč.
Bohužel z prostorových důvodů má knihovna část fondu uloženou v odkládacích skladištích na různých místech Ostravy. A právě tyto dokumenty jsou dostupné až druhý pracovní den po objednání (knihy objednané v pátek pak až v pondělí). V katalogu je u těchto dokumentů uveden status jednotky Deponováno.
Absenční výpůjčka znamená půjčování dokumentů domů. Prezenční výpůjčkou se míní studium dokumentů pouze v budově knihovny.

Vypůjčit domů není možné dokumenty se statusem prezenčně. Jedná se především o:

  • knihy vydané do roku 1900,
  • knihy získané tzv. povinným výtiskem,
  • časopisy běžného roku (tj. nesvázané časopisy),
  • audiovizuální dokumenty,
  • dokumenty umístěné v příručních knihovnách.

U těchto dokumentů není absenční výpůjčka povolena z důvodu ochrany dokumentů či legislativních omezení (nutnost trvale uchovávat povinný výtisk, autorský zákon).

Knihovna v tuto chvíli nabízí půjčování e-knih v českém jazyce prostřednictvím dvou platforem - Palmknihy / eReading (spíše beletrie a populárně naučná literatura) a Flexibooks (také odborná literatura). Máte-li zájem pouze o půjčování e-knih eReading.cz a Flexibooks) a nechcete využívat další služby knihovny, vyplňte předregistrační formulář v katalogu a zašlete na účet číslo 8322788001/5500 registrační poplatek ve výši 100 Kč (registrace na půl roku) nebo 200 Kč (registrace na 1 rok). Jako variabilní symbol uveďte 3333, do poznámky pro příjemce napište své jméno a příjmení. Po obdržení platby Vás budeme kontaktovat.
Dále nabízíme i jiné odborné e-knihy. Přehled všech dostupných kolekcí a titulů je k dispozici zde. Některé e-knihy je možné prohlížet pouze online, jiné si můžete stáhnout do svých čtecích zařízení.
Ano, čtečky e-knih si můžete vypůjčit v oddělení speciálních fondů. Půjčují na dobu 14 dní oproti vratné kauci 1000 Kččtečky se půjčují na dobu 14 dní oproti vratné kauci 1000 Kč. Bližší informace o půjčování čteček.
Jedná se o zvukové knihy vydané pro potřeby zrakově postižených, tedy především o audioknihy, které vydává Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana.Ty mohou být podle autorského zákona půjčovány pouze osobám s tímto zdravotním handicapem, případně s jiným postižením znesnadńujícím četbu tištěných knih.
Z důvodu ochrany autorských práv je možno v knihovnách půjčovat zvukové dokumenty (hudební CD a audioknihy na fyzickém nosiči) nejdříve 9 měsíců od jejich vydání. Nelze navíc půjčovat zvukové záznamy, které nebyly vydány na fyzickém nosiči (hudba a audioknihy ke stažení).
Svázané ročníky časopisů se půjčují na dobu 7 dnů. Domů se nepůjčují nesvázaná čísla časopisů (vážou se nejčastěji po roce).

 

Datum poslední aktualizace: 02.01.2020
Copyright © 2009 - 2020 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě