Akce pro veřejnost

Pro zájemce o neformální vzdělávání připravujeme řadu klubů, kurzů a Virtuální Univerzitu třetího věku.

Pořádáme vzdělávací i kulturní přednášky a besedy s autory pro širokou veřejnost, v prostorách knihovny instalujeme zajímavé výstavy

Copyright © 2009 - 2020 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě