Akce pro veřejnost

Pro zájemce o neformální vzdělávání připravujeme řadu klubů, kurzů a Virtuální Univerzitu třetího věku.

Studentům a pedagogům středních, vyšších odborných a vysokých škol regionu nabízíme možnost exkurzí či přednášek z různých oblastí.

Pořádáme vzdělávací i kulturní přednášky a besedy s autory pro širokou veřejnost, v prostorách knihovny instalujeme zajímavé výstavy

Copyright © 2009 - 2019 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě