Kalendář akcí MSVK
«červenec / 2019»
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

akce pro veřejnost - akce pro veřejnost
akce pro knihovníky - akce pro knihovníky
celostátní akce - celostátní akce

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
CZ Mutace: cs EN Mutace: en DE Mutace: de PL Mutace: pl
   
Jste uživatelRole: uživatelNacházíte se v sekci: Pro média » Výstavba knihovny

Novostavba knihovny


Vyjádření vedení knihovny k diskuzi na téma nového sídla MSVK

Zde je k dispozici prohlášení z 30. 5. 2016.

Vyjádření MSVK k umístění nového sídla do DOV

Vedení Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě vítá - po velké deziluzi svých návštěvníků i zaměstnanců z neuskutečněné výstavby Černé kostky - záměr umístit sídlo krajské knihovny do objektu v Dolní oblasti Vítkovice. K rozhodnutí vedly kromě neúnosné prostorové situace knihovny dva důvody. První spočívá v možnosti vybudovat unikátní stavbu současně s revitalizací industriální památky a oživit tím genia loci staré Ostravy s Vítkovicemi. Druhým zásadním důvodem je šance čerpat k výstavbě evropské strukturální fondy, bez nichž nelze v současné době s tak velkou investicí v kraji počítat.

Přejme si společně, aby tento záměr vyšel a aby se občané a návštěvníci Moravskoslezského kraje dočkali v dohledné době důstojného sídla knihovny v sousedství mimořádně zdařilých světů (techniky).

9. 4. 2015
Lea Prchalová, ředitelka MSVK

15. 9. 2010 rozhodla vláda o zrušení státní dotace na výstavbu Moravkoslezské vědecké knihovny v Ostravě.

Tisková zpráva MSK ze dne 30. 8. 2010:

Vedení Moravskoslezského kraje obdrželo informaci o připravovaném zrušení finanční spoluúčasti na výstavbě Moravskoslezské vědecké knihovny. "V tuto chvíli nemůžeme ani na okamžik pomýšlet na to, že by výstavbu knihovny financoval kraj celou ze svých prostředků. Na to prostě nemáme," informoval hejtman kraje Jaroslav Palas. Více v tiskové zprávě MSK.

Tisková zpráva MSK ze dne 21. 5. 2010:

Do financování investiční akce Moravskoslezské vědecké knihovny budou zapojeny prostředky státního rozpočtu v původní výši 490 mil. Kč. Použití finančních prostředků schválila vláda ČR svým usnesení č. 351 z května 2010. Odhad celkových nákladů na stavbu dnes činí zhruba 1,1 miliardy korun. Výstavba bude realizována podle projektu brněnských architektů Kuby a Pilaře, který vítězně vyšel ze soutěže o návrh v roce 2004.

Do projektu je nyní nutné zapracovat změny vnitřních dispozic, které přináší jak návrh úspornějších stavebně-technických řešení, tak vstup nového partnera VŠB-TU Ostrava. Po úpravách projektu proběhne formou veřejné zakázky výběr zhotovitele. Je reálné, že do podzimu 2011 by mohla být stavba "Černé kostky" zahájena.
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/moravskoslezska-vedecka-knihovna-v-ostrave-8112/

Vyjádření MSVK k rozhodnutí zastupitelstva MSK ze dne 17. 2. 2010

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo na svém 10. zasedání dne 17. února 2010 o pokračování přípravy novostavby Černé kostky v levnější variantě, která kromě materiálových úspor začlení do budovy knihovny jazykové učebny pro katedru jazyků VŠB-TUO.

Přestože se jedná o kompromis, krajská knihovna vzhledem ke stávající neúnosné prostorové situaci toto rozhodnutí vítá a je připravena spolupracovat s autory projektu na nalezení optimálního řešení.

18. 2. 2010 Lea Prchalová

Tmavá průsvitná kostka symbolizující dle autorů akad. arch. Ladislava Kuby a Ing. M. A. Tomáše Pilaře z Brna pevnou schránu vědění společnosti je dimenzována pro 2.000.000 knihovních jednotek - dvojnásobek současného stavu. Jedná se o desetipodlažní budovu s prostorami, které návštěvníkům nabídnou možnost studia informačních pramenů i příjemného posezení v kultivovaném prostředí. Celkově je v knihovně počítáno se 400 uživatelskými místy připravenými k práci s počítačem.

Za vstupem do knihovny přivítá čtenáře pracovník u informačního pultu, dále v přízemí bude možno vracet publikace, shlédnout výstavu, posedět v literární kavárně s výhledem na okolní vodní plochu či operativně vyhledat informaci u internetových kiosků.

Do suterénu zamíří účastníci akcí pořádaných v konferenčním sále s kapacitou 100 osob nebo ve školící místnosti pro 30 osob a zájemci o reprografické či digitalizační služby.

Ve druhém a třetím podlaží je plánován volný výběr literatury, půjčovna dokumentů ze skladu, pracoviště meziknihovní služby. Ve volném výběru bude k dispozici literatura vydaná v posledním desetiletí, tj. cca 150.000 titulů. Výpůjčky bude možno realizovat pomocí automatů.

Běžný ročník odebíraných novin a časopisů (cca 3200 titulů) bude vystaven v regálech ve studovně a čítárně denního tisku pro 40 čtenářů, která se bude nacházet ve čtvrtém podlaží současně se všeobecnou studovnou pro 90 osob.

V pátém nadzemním podlaží budou umístěny specializované studovny, odděleny pouze regály s dokumenty, aby bylo možno prostor členit dle měnících se požadavků uživatelů knihovny. Za zvláštní studovnu s příručním skladem lze na tomto podlaží považovat studovnu norem, patentových spisů a firemní literatury.

Studovna elektronických zdrojů, audiovizuálních dokumentů a 2 týmové studovny pro 10 osob jsou připraveny do šestého podlaží. Je zde také plánován prostor pro rešeršní službu, 10 kabin pro samostudium jazyků a 45 boxů se sluchátky v hudebním oddělení.

(Sedmé a osmé podlaží je určeno zaměstnancům knihovny, druhé podzemní podlaží a převážnou část prvního podzemního podlaží představuje sklad knihovního fondu.)

V nové knihovně se předpokládá vracení publikací i při uzavření knihovny.

Lea Prchalová, ředitelka MSVK

Prezentace návrhů - autor Ing. Sameš

Veřejná soutěž o návrh na zpracování urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě

Vyhlašovatel soutěže: Moravskoslezský kraj
Datum vyhlášení soutěže: 30. 6. 2004
Konec lhůty k odevzdání výsledků soutěže: 15. 9. 2004
Vyhlášení výsledků soutěže: 15. 10. 2004
Řádní členové soutěžní poroty závislí na vyhlašovateli:

 • Ing. Jiří Carbol (náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje)
 • Ing. Zbyněk Stanjura (člen rady Moravskoslezského kraje)
 • PhDr. Jaroslava Wenigerová (náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje)
 • Ing. Lea Prchalová (ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, příspěvkové organizace)

Řádní členové soutěžní poroty nezávislí na vyhlašovateli:

 • Prof. Ing. arch. Miroslav Masák
 • Doc. Ing. arch. Milan Stehlík
 • Ing. arch. Zdeněk Jiran
 • Ing. arch. Milena Vitoulová
 • Ing. Martin Svoboda (ředitel Státní technické knihovny)

Náhradníci soutěžní poroty závislí na vyhlašovateli:

 • Josef Figura (člen rady Moravskoslezského kraje)
 • Ing. Jiří Veverka (člen rady Moravskoslezského kraje)
 • JUDr. Eva Kafková (ředitelka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje)

Náhradníci soutěžní poroty nezávislí na vyhlašovateli:

 • Ing. arch. Zdeňka Vydrová
 • Ing. arch. Josef PatrnýM

Přezkušovatel soutěžních návrhů:

 • Ing. arch. Kamil Mojžíšek (Útvar hlavního architekta Magistrátu města Ostravy)

Odborný znalec:

 • PhDr. Ladislav Kurka (Městská knihovna v Praze)

Sekretář soutěže:

 • Ing. Jiří Janča (odbor investic Krajského úřadu Moravskoslezského kraje)

Veřejná, jednokolová, anonymní soutěž, jejímž úkolem bylo nalézt nejvýhodnější urbanistické a architektonické řešení stavby při respektování optimální provozní dispozice a technologických vazeb v knihovně, byla vypsána jako soutěž projektová se záměrem vybrat z autorů oceněných návrhů zpracovatele projektové dokumentace.

Do soutěže bylo přihlášeno 43 návrhů, z nichž však porota věcně nehodnotila 12 návrhů, a to číslo 3, 7, 10, 14, 15, 17, 29, 30, 32, 38, 39, 42, u nichž byla porušena anonymita nebo nebyly splněny závazné ukazatele stavebního programu, tj. minimální plochy skladů knihovního fondu, půjčovny dokumentů ze skladu, volného výběru publikací, vestibulu a výstavního prostoru.

V průběhu soutěže byla u jednotlivých návrhů posuzována tato hlediska:

 • splnění stavebního programu,
 • kvalita provozního řešení,
 • kvalita vnitřních prostor,
 • technické řešení stavby a výše investičních nákladů,
 • hospodárnost budoucího provozu,
 • kvalita architektonické koncepce.

První cenu získal návrh č. 26, třetí cenu návrhy č. 16 a 25.

Porota rozhodla o neudělení druhé ceny, jelikož kvalita návrhu č. 26 byla vyhodnocena jako výrazně vyšší než další dva oceněné návrhy.

Odměny byly přiznány návrhům č. 31 a 43.

Lea Prchalová
ředitelka MSVK


Copyright © 2019 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Tvorba www stránek Winternet

Fotografie poskytl Krajský úřad MSK. Autorem fotografií je Štefan Špic.