Koncepce knihoven a Díla nedostupná na trhu - online webinář

Termín akce:
29.10.2020
Typ akce:
akce pro knihovníky
Místo konání:
online webinář přes rozhraní Google Meet
Lektor:
PhDr. Vít Richter

AKCE JE PLNĚ OBSAZENA, BOHUŽEL JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT.

Zveme vás na online webinář věnovaný nové Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta 2021 - 2027
s výhledem do roku 2030. PhDr. Vít Richter poradí, jako Koncepci „komunikovat“, ukáže, co je
v dokumentu významné pro veřejné knihovny a na která témata se knihovníci mají prioritně
zaměřit.
Projekt Díla nedostupná na trhu umožňuje přístup k plným textům dokumentů (knihy, časopisy,
noviny atd.) vydaných na území České republiky do roku 1989. Jedná se o dokumenty, které jsou
chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora), a které nejsou dostupné na
trhu, a to včetně případných dalších vydání, případně i upravených. Také se dozvíte, co je
nezbytné pro zapojení knihoven do projektu.

Po přihlášení na webinář vám na e-mail přijde odkaz, pod kterým se přihlásíte na webinář.

Copyright © 2009 - 2021 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě