Komunikace s klientem manipulátorem - poruchy osobnosti - ONLINE

Termín akce:
5.3.2021 09:00-14:00
Typ akce:
akce pro knihovníky
Místo konání:
online přes platformu MS Teams
Lektor:
Mgr. et Ing. Soňa Plháková
Rozsah:
6 vyučovacích hodin
Max. počet účastníků:
20
Počet volných míst:
2

ANOTACE:

Co je manipulace? - různé formy manipulace ze strany čtenářů, rozpoznání manipulace pasivní/agresivní, vědomé/nevědomé.Manipulace z pohledu stylů/poruch osobnosti – Popis stylů/poruch osobnosti a jejich typických projevů manipulativního chování. Tato část Vám odpoví na otázku, proč nás manipulátoři tak zaskakují a obrany proti nim globálně nefungují.  Pozitivní manipulace - Propojení stylů osobnosti (silné stránky) s poruchami osobnosti (slabé stránky), tipy, jak využít silnou stránku v komunikaci s manipulátorem a co s jednotlivými typy naopak nedělat.Obrana proti manipulaci – Porozumění praktickým zásadám obrany proti manipulaci, které staví na zvědomení manipulace, práce s fakty a asertivnímu přístupu ke konfliktům.

Účastníkům budou pár dní před webinářem rozeslány materiály k vytištění. Předpokládá se aktivní účast, proto je nutné mít kameru a mikrofon.

Z důvodu omezené kapacity semináře, prosíme o přihlášení 1 zástupce z každé knihovny.

POZN: Nejde o pokračování loňského semináře, ale o stejný seminář pro další skupinu účastníků :-)

Přihlášení na akci

*
*
*

Přehled účastníků

Účastník 5.3.2021
Jarmila Bednářová
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, p.o.
jarmila.bednarova@zdrav-ova.cz
ano
Bc., Renáta Domoráková
Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace
renata.domorakova@knihovnanj.cz
ano
Elena Fialová
Městská knihovna Příbor
f.elena@seznam.cz
ano
Mgr., Anna Jurczyková
UK OU
anna.jurczykova@osu.cz
ano
Bc., Renáta Kovalová
Knihovna Brušperk
renata.kovalova@seznam.cz
ano
Miroslava KOzubová Kozubová
Městská knihovna Břidličná
knihovna@mu-bridlicna.cz
ano
Markéta Kukrechtová
Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace
marketa.kukrechtova@rkka.cz
ano
Blanka Pešková
Obecní knihovna Staříč
knihovna@obec-staric.cz
ano
Mgr., Jana Pitrunová
Kulturní dům Kopřivnice, p.o.
pitrunova@kdk.cz
ano
Mgr., Martina Suráková
Ústřední knihovna VŠB-TUO
martina.surakova@vsb.cz
ano
IRENA ŠŤASTNÁ
KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
irka.stastna@gmail.com
ano
Gabriela Třebínová
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
gabriela.trebinova@ujep.cz
ano
Bc., Jana Uhmanová
Vědecká knihovna UJEP
jana.uhmanova@ujep.cz
ano
Kateřina Zemanová
MěK Písek
Zemanova@knih-pi.cz
ano
Copyright © 2009 - 2021 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě