Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. - pobočka Ostrava - knihovna

Adresa:
Macharova 5,
70200 Ostrava 1
GPS:
N
E
Telefon:
Typ knihovny:
Informační středisko
Registr MK:
3347
Sigla knihovny:
OSC003

Kontakty v knihovně

Jarmila Mičovská
správce knihovny
micovska@vuv.cz
Copyright © 2009 - 2020 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě