Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie
CZ Mutace: cs EN Mutace: en DE Mutace: de PL Mutace: pl
   

Oświadczenie o dostępności

Strony internetowe Morawsko-Śląskiej Biblioteki Naukowej w Ostrawie kładą nacisk na łatwą dostępność do treści dla szerokiego ogółu odbiorców jak równieź dla osób niepełnosprawnych.

Strony spełniają główne zasady dostępności według wytycznych WCAG 1.0 oraz wytycznych Blind Friendly Web. Poprawność składniowa i strukturalna odpowiada standardu XXTML 1.0 Strict. Prezentację wizualną wytworzono przez arkusze stylów (CSS).

Większość informacji dostępna jest w tekstowej lub hipertekstowej postaci. Tylko niektóre dokumenty można pobrać w formacie PDF, PPT, JPG, MP3.


Copyright © 2019 Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie Projektowanie stron www Winternet

Zdjęcia zostały dostarczone przez Urząd Wojewódzki Województwa Morawsko-Śląskiego. Autor zdjęć Štefan Špic.