Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie
CZ Mutace: cs EN Mutace: en DE Mutace: de PL Mutace: pl
   

Katalog


Katalog główny (ALEPH) Morawsko -Śląskiej Biblioteki Naukowej

W katalogu można znaleźć:

wszystkie książki oraz dokumenty kartograficzne zgromadzone i opracowane od 1971 roku włącznie, fundament zbiorów opracowanych przed rokiem 1971 - szczególnie księgozbiór podręczny, całość literatury regionalnej oraz wszystkie starsze książki żądane prze użytkowników oraz wszystkie czasopisma , które biblioteka aktualnie otrzymuje, jak również czasopisma, których wydawanie zostało wstrzymane lub które biblioteka przestała gromadzić.

Katalog zawiera dwa rodzaje rekordów opisów bibliograficznych :

Rekordy tworzone od 1994 roku na podstawie aktualnych dokumentów i wprowadzane na bieżąco do katalogu komputerowego - struktura opisu bibliograficznego jest zgodna z tzw .podstawowym opisem bibliograficznym wytworzonym według zasad AACR2 na drugim poziomie szczegółowości. Ściślej: Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa przestrzega zasady katalogowania dokumentów zgodnie z formatem MARC21 i wymagane minimum poziomu rekordu dla Narodowego Katalogu Centralnego CASLIN . Od 2009 roku są już do katalogu wprowadzane rekordy pełne.

Rekordy wprowadzane do katalogu elektronicznego na zasadzie retrokonwersji (skrócone opisy rekordu) - strukura opisu bibliograficznego jest zgodna z tzw. skróconym opisem bibliograficznym wytworzonym według zasad AACR2 na pierwszym poziomie szczegółowości. Dla opisu formalnego autor korporatywny wymieniony jest tylko w przypadku skryptów uczelnianych. Chodzi o ksiąźki wydane w latach 1971 - 1994. Dla wyszukiwania rzeczowego książek wydanych na przestrzeni lat 1983 - 1994 rekordy bibliograficzne zawierają tylko lokalne hasła przedmiotowe. Hasła przedmiotowe bibiblioteki są stopniwo wprowadzane u książek z wcześniejszą datą wydania.

  • Rekordy tytułów wszystkich wydawnictw ciągłych, które biblioteka aktualnie otrzymuje lub dawniej otrzymywała.
  • Wszystkie rekordy odsyłają również do poprzednich woluminów, które były dawniej zaznaczane na kartkach w katalogach kartkowych i są zgodne z opisem wydawnictw ciągłych w formacie MARC21. Przesyłanie rekordów do centralnej bazy CASLIN.
  • Rekordy wydawnictw ciągłych od 2004 roku uzupełniaja rekordy raportów rocznych i roczników, publikacji z powtarzających się konferencji tworzone również zgodnie z wymaganiami minium poziomu rekordu dla Narodowego Centralnego Katalogu CASLIN.
  • Rekordy opisów bibliograficznych artykułów wyszukiwanych z wybranych tytułów regionalnych dzienników, czasopism oraz prac zbiorowych wydawanych w regionie od drugiej połowy 2001 roku.
  • Rekordy czasopism firmowych /wewnętrznych i zewnętrznych) wydawanych przez firmy i organizacje handlowe w celu reklamy i promocji.

Tymczasowym uzupełnieniem głównego katalogu jest też zeskanowany katalog alfabetyczny książek wydawanych w okresie od 1900 - 1973 roku.

­
Autor: Dana Sklenářová
Wyślij tę stronę

Copyright © 2019 Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie Projektowanie stron www Winternet

Zdjęcia zostały dostarczone przez Urząd Wojewódzki Województwa Morawsko-Śląskiego. Autor zdjęć Štefan Špic.