Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie
CZ Mutace: cs EN Mutace: en DE Mutace: de PL Mutace: pl
   

Ogólnodostępne bazy danych


Baza danych Opis danych
Baza danych bibliograficznych z zakresu pedagogiki To jedna z baz, którą udostępnia Narodowa Biblioteka Pedagogiczna im. J.A. Komenskiego w Pradze (National Comenius Pedagogical Library in Prague), zawiera opatrzone przypisami rekordy bibliograficzne artykułów i książek z zakresu pedagogiki.
BiblioMedica To zbiorowa kolekcja znaczących czeskich baz danych z dziedziny medycyny (Bibliographia Medica Czechoslovaca). Zawiera rekordy bibliograficzne artykułów i książek (publikowanych od roku 1977) dotyczących medycyny, usług medycznych i nauk pokrewnych. Baza LOK zawiera czeskie instytucje, które uczestniczą w budowaniu centralnego katalogu zagranicznych czasopism medycznych. MESH (Medical Subject Heading) to tezaurus terminów z zakresu biomedycyny tworzony od roku 1969 Amerykańską Biblioteką Medyczną.
Biblioteka Europejska Biblioteka Europejska oferuje dostęp on-line do katalogów i zasobów cyfrowych europejskich bibliotek narodowych. Umożliwia wyszukiwanie w zintegrowanych katalogach 45 bibliotek narodowych Europy. Za pośrednictwem Biblioteki Europejskiej można trafić tak do zasobów cyfrowych, jak i do odsyłaczy bibliograficznych poszczególnych publikacji.
Czeska Bibliografia Narodowa Zintegrowane żródło rekordów bibliograficznych literatury publikowanej w Czeskiej Republice. Obejmuje następujące bazy danych: Czeskie książki, Artykuły w czeskiej prasie, periodykach i Materiały konferencyjne, Dysertacje, Hasła wzorcowe, Wydawnictwa ciągłe publikowane w Czeskiej Republice, Dokumenty specjalne i Zagraniczne Bohemica.
DOAJ Directory of Open Access Journal - największy serwis na licencji Open Access. Zbiór zawiera ponad 2600 czasopism naukowych (w tym rezenzowane), reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe.
EZB - Elektronische Zeitschriftenbibliothek [Universität Regensburg] Electronic Journals Library - baza popularnie zwana Listą regensburską istnieje w sieci od 1977 roku. Umożliwia wolny dostęp do pełnych tekstów artykułów czasopism elektronicznych (zielony symbol).
Geobibline Bibliografia geograficzna CR online - baza dokumentów zajmujących się czeskimi realiami geograficznymi.
Google Scholar Wyszukiwarka publikacji naukowych z wielu dziedzin wiedzy.
Karlsruher Virtueller Katalog -KVK Wirtualny katalog Biblioteki Uniwersyteckiej w Karlsruhe, Katalog-KVK zawierający dane bibliotek od Australii aż po Bibliotekę Kongresu USA. Miesięcznie odnotowuje on 1,5 miliona wejść z całego świata. Jedno jedyne zapytanie w KVK umożliwia pzeszukanie zbiorów obejmujących ponad 500 milionów książek i czasopism z katalogów bibliotek i księgarni całego świata (przeszukiwanie równoległe wielu elektronicznych baz danych).
Knihovny.cz Portal czeskich bibliotek ofieruje m.in. wspólne wyszukiwanie w ich katalogach i bazach danych.
Manuscriptorium Międzynarodowy katalog i Czeska Biblioteka Cyfrowa Dokumentów Historycznych (manuskrypty, bardko rzadkie stare druki, mapy ). Zawiera dane z 33 instytucji czeskich (bibliotek publicznych i naukowych, archiwów, muzeów oraz bibliotek przy zamkach i klasztorach) oraz z 12 bibliotek zahranicznych. Początki Manuscriptorium sięgają programu UNESCO Memory of The World (Pamięć Świata). W jego ramach rozpocznięto realizację projektu polegającego na digitalizacji rzadkich manuskryptów oraz inkunabułów będących w posiadaniu Czeskiej Biblioteki Narodowej, która jako pierwsza biblioteka uzyskała w 2005 roku prestiżową nagrodę Jikja. W 1972 roku wyznaczonym prze UNESCO jako Międzynarodowy Świecie drukowaną z użyciem ruchomych czcionek antologia tekstów buddyzmu zen Buljo Jikki Simche Yojeol. Książka została wydrukowana w 1377 roku, na ponad 70 lat przed Biblią Gutenberga i znajduje się w Bibliotece Narodowej w Paryżu.
NKP ČR Bazy danych Biblioteki Narodowej Czeskiej Republiki.
Słownik biograficzny Śląska Cieszyńskiego Elektroniczny słownik biograficzny Śląska Cieszyńskiego.
Autor: Blanka Vojtková
Wyślij tę stronę

Copyright © 2019 Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie Projektowanie stron www Winternet

Zdjęcia zostały dostarczone przez Urząd Wojewódzki Województwa Morawsko-Śląskiego. Autor zdjęć Štefan Špic.