Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie
CZ Mutace: cs EN Mutace: en DE Mutace: de PL Mutace: pl
   

Licencjonowane zasoby


Licencjonowane bazy danych dostępne są poprzez system EZProxy, który umożliwia zarejestrowanym użytkownikom zdalny dostęp do źródeł elektronicznych 24 godzin na dobę z komputerów domowych.
W celu zarejestrowania się w serwisie prosimy podać pełny numer karty bibliotecznej oraz hasło (to samo, które jest używane przy logowaniu do katalogu).
Użytkownicy niezarejestrowani mogą korzystać z "rejestracji tymczasowej".

Baza danych Opis danych
Anopress Baza danych TamTam zawiera pełne teksty artykułów z prasy codziennej, czasopism oraz dosłowne zapisy audycji radiowych i telewizyjnych, które zostały wytworzone od 1996 roku. Baza jest aktualizowana codziennie. Projekt jest finansowany z programu Żródła informacyjne (VISK 8) Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej. Baza zawiera pełne teksty wszystkich ważnych oraz niektórych nieaktualnych (od 1999 roku) technicznych norm technicznych. Umożliwia łatwe wyszukiwanie oraz przeglądanie tekstu w formacie PDF.
Baza jest dostępna tylko w dziale zbiorów specjalnych oraz w czytelni multimedialnej.
ASPI
Automatyzowany system informacji prawnych firmy Byll software zawiera akty prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw Republik Czeskiej i Słowackiej,w Dziennikach Urzędowych oraz orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Akty prawne przekazywane są w aktualnie obowiązującej wersji, dostępne są również wcześniejsze wersje tekstu. Ponadto ASPI obejmuje literaturę (jak np. przypisy do artykułów prawnych i ekonomicznych, interpretacje przepisów, komentarze), niepublikowane orzeczenia sądowe.
Baza jest dostępna tylko v czytelni multimedialnej.
Baza danych ČSN online

Baza zawiera pełne teksty wszystkich ważnych oraz niektórych nieaktualnych (od 1999 roku) technicznych norm technicznych. Umożliwia łatwe wyszukiwanie oraz przeglądanie tekstu w formacie PDF.
Baza jest dostępna tylko w dziale zbiorów specjalnych oraz w czytelni multimedialnej.

EBSCOhost [Ebsco Publishing]

Biblioteka wykupiła licencje krajowe na niektóre bazy danych z pakietu baz naukowych wydawnictwa EBSCO Publishing. Chodzi o pełnotekstowe bazy danych Academic Search Complete oraz bazy danych Business/Economics Complete. Baza Academic Search Complete to wielodziedzinowa baza pełnotekstowa obejmująca ponad 7.900 czasopism pełnotekstowych, w tym ponad 6.800 czasopism recenzowanych naukowo. Baza zawiera ponadto opisy i abstrakty artykułów z ponad 11.900 czasopism oraz ponad 12.000 publikacji (monografie, raporty, materiały konferencyjne). Baza Business Sources Complete to najobszerniejzsa dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Baza EconLit zawiera pełny tekst ponad 560 czasopism z dziedziny ekonomii i finansów, w tym najpopularniejsze w rankingach tytuły wydawnictwa American Economic Association. Projekt finansuje Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej z programu INFOZ. Niedawno zakupiono dostęp do bazy medycznej MEDLINE with Full Text. Baza ta jest najobszerniejszym na świecie źródłem pełnotekstowych czasopism medycznych (obejmuje ponad 1450 tytułów).

Emerald (kolekcja Social Science)
Baza danych książek elektronicznych wydawnictwa Emerald z zakresu nauk społecznych obejmuje 240 woluminów różnych serii wydawniczych z dziedziny polityki, psychologii, socjologii, opieki zdrowotnej i edukacji.
ScienceDirect [Elsevier Science] Baza ScienceDirect zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych wydawanych przez wydawnictwo Elsevier Science, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów. Zakres tematyczny obejmuje nauki techniczne, przyrodnicze, medyczne i społeczne.
Projekt finansuje Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej z programu INFOZ.
SpringerLink [Springer]

Baza wielodziedzinowa czasopism grupy wydawniczej Springer, zawierająca linki do pełnych tekstów artykułów. Springer umożlliwia w ramach serwisu SuperLink dostęp do około 500 tytułów czasopism.
Zakres dziedzinowy bazy :nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki o ziemi, astronomia, medycyna, ochrona środowiska, inżynieria, prawo i ekonomia.
Serwis SuperLink umożliwia dostęp do spisu treści, streszczeń, i pełnych tekstów artykułów wraz z grafiką w formacie PDF.
Projekt finansuje Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej z programu INFOZ.

Web of Knowledge [Thomson Scientific] Platforma Weg of Knowledge amerykańskiego instytutu ISI (Institute for Scientific Information) oferuje dostęp do dwóch baz danych. Pierwsza Web of Science (multidyscyplinarna baza cytowań) zawiera opisy bibliograficzne czasopism zagranicznych obejmujących wszystkie dziedziny nauki. Baza danych Journal Citation Reports (JCR) umożliwia użytkownikom znalezienie impact faktorów (FI) poszczególnych czasopism naukowych.
Projekt finansuje Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej z programu INFOZ.
Autor: Dana Sklenářová
Wyślij tę stronę

Copyright © 2019 Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie Projektowanie stron www Winternet

Zdjęcia zostały dostarczone przez Urząd Wojewódzki Województwa Morawsko-Śląskiego. Autor zdjęć Štefan Špic.