Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie
CZ Mutace: cs EN Mutace: en DE Mutace: de PL Mutace: pl
   

Bazy Morawsko-Śląskiej Biblioteki Naukowej w Ostrawie


Baza danych Opis danych

Biblioteka Cyfrowa Regionu Morawsko-Śląskiego

Biblioteka Cyfrowa Regionu Morawsko-Śląskiego prezentuje cyfrowe kopie dokumentów dotyczących historii życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego i religijnego Regionu Morawsko-Śląskiego. Obejmuje przede wszystkim periodyki oraz książki publikowane w 19 wieku i w pierwszej połowie 20 wieku. Dokumenty przechowywane są w różnych instytucjach pamięci regionu (archiwach, muzeach i bibliotekach). Ta cyfrowa biblioteka jest systematycznie aktualizowana.
Retrospektywna Bibliografia Regionalna powiatu Frýdek-Místek

Baza własna Morawsko-Śląskiej Biblioteki Naukowej w Ostrawie, organizacji budżetowej. Jest to baza źródłowa do historii powiatu Frýdek-Místek (niem. Friedeck-Mistek, pol. Frydek-Mistek). Umożliwia dostęp do informacji o wszystkich publikowanych dokumentach, dotyczących tego obszaru. Zawiera rekordy bibliograficzne książek i czasopism dotyczących historii, polityki, gospodarki, kultury i życia społecznego na terenach tego regionu.
Można korzystać z różnych indeksów - autor, tytuł, dokument źródłowy, słowo kluczowe, znaki Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej , wydarzenie oraz klasyfikacja regionalna. Poszczególne indeksy można łączyć. W ramach regionalnej klasyfikacji używane są historyczne nazwy miejscowości.

Retrospektywna Bibliografia Regionalna powiatu Karwina

Baza własna Morawsko-Śląskiej Biblioteki Naukowej w Ostrawie, organizacji budżetowej, wspierana przez Ministerstwo Kultury. Jest to baza źródłowa do historii powiatu Karviná (niem. Karwin, pol. Karwina). Umożliwia wyszukiwania informacji z wszelkiej dostępnej literatury o tym regionie publikowanej do 31 grudnia 2000 roku. Zawiera rekordy bibliograficzne książek i artykułów dotyczących historii, polityki, gospodarki, kultury i życia społecznego tego regionu.
Można korzystać z różnych indeksów - autor, tytuł, dokument źródłowy, słowo kluczowe, znaki Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, wydarzenie oraz klasyfikacja regionalna, Poszczególne indeksy można łączyć. W przypadku klasyfikacji regionalnej stosowane są historyczne nazwy gmin i miast - np. wzmianki o gminie Bludovice (niem. Bludowitz, pol. Bludowice), która obecnie jest częścią miasta Havířov, można znaleść podając obie nazwy.
Baza ta ukazała się także w wersji drukowanej, została wydana jako jeden z woluminów edycji "Bibliografie i źródła dotyczące rozwoju Moraw i Śląska".

Retrospektywna Bibliografia Regionalna powiatu Nový Jičín

Baza własna Morawsko-Śląskiej Biblioteki Naukowej, organizacji budżetowej. Jest to baza źródłowa do historii powiatu Nový Jičín (niem. Neutitschein, pol. Nowy Jiczyn). Umoźliwia wyszukiwanie informacji o wszelkich opublikowanych dokumentach, dotyczących tego obszaru. Baza zawiera rekordy bibliograficzne książek i artykułów dotyczących historii, polityki, gospodarki, kultury i życia społecznego tego regionu.
Można korzystać z różnych indeksów - autor, tytuł, dokument źródłowy, słowo kluczowe, znaki Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, wydarzenie oraz klasyfikacja regionalna. Poszczególne indeksy można dowolnie łączyć. W przypadku klasyfikacji regionalnej stosowane są nazwy historyczne miast i gmin.

Retrospektywna Bibliografia Regionalna Ostrawy Baza własna Morawsko-Śląskiej Biblioteki Naukowej w Ostrawie, organizacji budżetowej. Umożliwia dostęp do informacji o wszystkich dokumentach, które zostały opublikowane na temat miasta Ostrava. Zawiera tytuły książek oraz artykuły z czasopism i dzieł zbiorowych, które dokumentują rozwój historyczny miasta, jego życie polityczne, gospodarcze, społeczne i religijne.
Można korzystać z różnych indeksów - autor, tytuł, dokument źródłowy, słowo kluczowe, znaki Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, wydarzenie oraz klasyfikacja regionalna. Posczególne indeksy można łączyć.
Autor: Dana Sklenářová
Wyślij tę stronę

Copyright © 2019 Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie Projektowanie stron www Winternet

Zdjęcia zostały dostarczone przez Urząd Wojewódzki Województwa Morawsko-Śląskiego. Autor zdjęć Štefan Špic.