Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie
CZ Mutace: cs EN Mutace: en DE Mutace: de PL Mutace: pl
   

Bazy danych


Licencjonowane bazy danych dostępne są poprzez system EZProxy, który umożliwia zarejestrowanym użytkownikom zdalny dostęp do źródeł elektronicznych 24 godzin na dobę z komputerów domowych.
W celu zarejestrowania się w serwisie prosimy podać pełny numer karty bibliotecznej oraz hasło (to samo, które jest używane przy logowaniu do katalogu).
Użytkownicy niezarejestrowani mogą korzystać z "rejestracji tymczasowej".

Baza danych Opis danych
EBSCOhost [Ebsco Publishing]

Biblioteka wykupiła licencje krajowe na niektóre bazy danych z pakietu baz naukowych wydawnictwa EBSCO Publishing. Chodzi o pełnotekstowe bazy danych Academic Search Complete oraz bazy danych Business/Economics Complete. Baza Academic Search Complete to wielodziedzinowa baza pełnotekstowa obejmująca ponad 7.900 czasopism pełnotekstowych, w tym ponad 6.800 czasopism recenzowanych naukowo. Baza zawiera ponadto opisy i abstrakty artykułów z ponad 11.900 czasopism oraz ponad 12.000 publikacji (monografie, raporty, materiały konferencyjne). Baza Business Sources Complete to najobszerniejzsa dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Baza EconLit zawiera pełny tekst ponad 560 czasopism z dziedziny ekonomii i finansów, w tym najpopularniejsze w rankingach tytuły wydawnictwa American Economic Association. Projekt finansuje Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej z programu INFOZ. Niedawno zakupiono dostęp do bazy medycznej MEDLINE with Full Text. Baza ta jest najobszerniejszym na świecie źródłem pełnotekstowych czasopism medycznych (obejmuje ponad 1450 tytułów).

ScienceDirect [Elsevier Science] Baza ScienceDirect zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych wydawanych przez wydawnictwo Elsevier Science, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów. Zakres tematyczny obejmuje nauki techniczne, przyrodnicze, medyczne i społeczne.
Projekt finansuje Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej z programu INFOZ.

Copyright © 2019 Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie Projektowanie stron www Winternet

Zdjęcia zostały dostarczone przez Urząd Wojewódzki Województwa Morawsko-Śląskiego. Autor zdjęć Štefan Špic.