Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie
CZ Mutace: cs EN Mutace: en DE Mutace: de PL Mutace: pl
   

Instytut Goethego


Współpraca między naszą biblioteką i Instytutem Goethego datuje się od roku 2001, kiedy to Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa stała się partnerską biblioteką Instytutu Goethego. Na podstawie tego partnerstwa i dzięki poparciu ze strony Republiki Federalnej Niemiec biblioteka uzyskuje corocznie publikacje w języku niemieckim (przewaźnie podręczniki do nauki języka, encyklopedie, książki o Niemczech - kulturze, historii i teraźniejszosci, stosunkach czesko-niemieckich itp.).

Książki uzyskane z Goethe-Instytutu są do dyspozycji czytelników w czytelni literatury niemieckiej, która znaduje się za główną czytelnią, zaś podręczniki do nauki języka i nagrania językowe na kasetach audio - w dziale zbiorów specjalnych.

W zamian Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie wspiera i promuje imprezy kulturalne i programy edukacyjne Instytutu w naszym regionie.

Instytut Goethego w Pradze

Instytut Goethego w Pradze jest regionalną instytucją dla środkowej i wschodniej Europy i koordynuje działalność Instytutów w Republice Czeskiej, w Polsce, Słowacji i na Węgrzech. W Republice Czeskiej Instytut Goethego współpracuje z różnymi organizacjami i instytucjami. Dotyczy to przede wszystkim bibliotek: Biblioteki Morawskiej w Brnie (Deutsche Lesessal/German Library), Biblioteki Naukowej w Ołomuńcu, Biblioteki Edukacyjnej i Naukowej Kraju pilzneńskiego oraz dwu partnerskich wobec Instytutu Goethego bibliotek: Wojewódzkiej Biblioteki Naukowej w Libercu i Morawsko-Śląskiej Biblioteki Naukowej w Ostrawie.

Szczegółowe informacje o Instytucie Goethego w Pradze, jego programach kulturalnych i edukacyjnych można znaleźć na: http://www.goethe.de/ms/pra/

Goethe-Instytut

(Instytut kultury niemieckiej im. Goethego dla cudzoziemców)

Goethe-Instytut jest największą organizacją, która upowszechnia kulturę niemiecką i znajomość języka niemieckiego za granicą. Prowadzi 149 instytutów kulturalnych w 92 państwach. Instytuty te przygotowują programy kulturalne, kursy języka niemieckiego, udzielają nauczycielom, uniwersytetom oraz urzędom pomocy przy organizowaniu kursów języka niemieckiego oraz udostepniają aktualne informacje o Niemczech. Certyfikaty uzyskane na podstawie egzaminów Instytutu Goethego świadczą o bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego i są uznawane na całym świecie.

Więcej informacji o Goethe-Institut oraz aktualne artykuły o wydarzeniach politycznych i kulturalnych, o społeczenstwie, nauce i edukacji w Niemczech znaleźć można na: http://www.goethe.de/

Autor: Dana Sklenářová
Wyślij tę stronę

Copyright © 2019 Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie Projektowanie stron www Winternet

Zdjęcia zostały dostarczone przez Urząd Wojewódzki Województwa Morawsko-Śląskiego. Autor zdjęć Štefan Špic.