Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie
CZ Mutace: cs EN Mutace: en DE Mutace: de PL Mutace: pl
   

Charakterystyka zbiorów bibliotecznych


Na profil gromadzonych zbiorów wpłyneła specjalizacja naszej biblioteki, którą stworzono w 1951 jako c­entralną bibliotekę gromadzącą książki z zakresu górnictwa i metalurgii, a także publikacje dotyczące hygieny i medycyny pracy. Drugą specjalnością biblioteki była literatura polska (więc profil biblioteki odpowiadał specjalnościom kształcenia studentów na ostrawskiej Politechnice). W latach sześćdziesiątych w naszej bibliotece rozpoczęto gromadzenie uniwersalnego księgozbioru. Było to możliwe dzięki obowiązkowi dostarczania przez czechosłowackich wydawców jednego egzemplarza każdego druku naszej bibliotece. Od roku 1996 do 2002 roku Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie otrzymywała egzemplarz obowiązkowy z regionu Moraw i Śląska, a ciągle czyni starania o uzyskanie obowiązkowego egzemplarza z terenu całej Republiki Czeskiej. W roku 2002 przywilej egzemplarza obowiązkowego został aktem prawnym ponownie ogranicony wyłącznie do publikacji nieperiodycznych wydanych na terenie Województwa Morawsko-Śląskiego. Te publikacje są nastało chronione w naszej Bibliotece. Pozostałe książki publikowane w Czeskiej Republice są gromadzone według możliwości finansowych biblioteki. Od 2007 roku Biblioteka rozpoczęła działania na rzecz czytelników z uszkodzeniami wzroku i słuchu. Między innymi zakupiono książki w tzw. formatach alternatywnych, to jest: książki pisane alfabetem Braille´a i książki mówione.

W skład kolekcji bibliotecznych wchodzą:

książki (publikacje nieperiodyczne łącznie z podręcznikami, dysertacjami, książki pisane alfabetem Braille´a), dokumenty kartograficzne (mapy, plany, atlasy), partytury (egzemplarz obowiązkowy tylko z Moraw), nośniki elektroniczne (CD-ROMy), muzyczne płyty CD, książki mówione, dokumenty audiowizualne (filmy dokumentalne i instruktażowe, filmy z napisami dla osób niesłyszących na DVD), wydawnictwa ciągłe (dzienniki, czasopisma, czasopisma firmowe, raporty roczne), czeskie normy techniczne oraz normy ISO (dawniej normy czechosłowackie), patenty, CD do nauki języków obcych (wraz z podręcznikami).

Kraje pochodzenia dokumentów:

Republika Czeska, Słowacja, Niemcy, Rosja (Związek Radziecki), Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Polska (około 14.000 tytułów), inne państwa Europy i świata. Niektóre rodzaje dokumentów (jak np.normy) pochodzą wyłącznie z Czeskiej Republiki.

Zbiory biblioteczne w liczbach (liczba woluminów):

książki (łącznie z pracami habilitacyjnymi i dysertacjami) - 664.187, dokumenty kartograficzne (mapy, plany, atlasy) - 6.818, wydawnictwa ciągłe - 158.426 , dokumenty muzyczne - 523, dokumenty audiowizualne - 661, dokumenty dźwiękowe - 16.525, żródła elektroniczne - 3.810, gry planszowe - 242, normy - 77.068, patenty - 285.389. Ogółem zbiory naszej biblioteki liczą 1.213.619 fizycznych woluminów w roku 2018.

­

Autor: Dana Sklenářová
Wyślij tę stronę

Copyright © 2019 Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie Projektowanie stron www Winternet

Zdjęcia zostały dostarczone przez Urząd Wojewódzki Województwa Morawsko-Śląskiego. Autor zdjęć Štefan Špic.