Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie
CZ Mutace: cs EN Mutace: en DE Mutace: de PL Mutace: pl
   

Zbiory biblioteczne

Charakterystyka zbiorów bibliotecznych
Na profil gromadzonych zbiorów wpłyneła specjalizacja naszej biblioteki, którą stworzono w 1951 jako c­entralną bibliotekę gromadzącą książki z zakresu górnictwa i metalurgii, a także publikacje dotyczące hygieny i medycyny pracy. Drugą specjalnością biblioteki była literatura polska (więc profil biblioteki odpowiadał specjalnościom kształcenia studentów na ostrawskiej Politechnice). W latach sześćdziesiątych w naszej bibliotece rozpoczęto gromadzenie uniwersalnego księgozbioru. Było to …
Instytut Goethego
Współpraca między naszą biblioteką i Instytutem Goethego datuje się od roku 2001, kiedy to Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa stała się partnerską biblioteką Instytutu Goethego. Na podstawie tego partnerstwa i dzięki poparciu ze strony Republiki Federalnej Niemiec biblioteka uzyskuje corocznie publikacje w języku niemieckim (przewaźnie podręczniki do nauki języka, encyklopedie, książki o Niemczech - kulturze, historii i teraźniejszosci, stosunkach czesko-niemieckich itp.). …

Copyright © 2019 Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie Projektowanie stron www Winternet

Zdjęcia zostały dostarczone przez Urząd Wojewódzki Województwa Morawsko-Śląskiego. Autor zdjęć Štefan Špic.