Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie
CZ Mutace: cs EN Mutace: en DE Mutace: de PL Mutace: pl
   

Prawe skrzydło Ratusza


Wypożyczalnia

REJESTRACJA CZYTELNIKÓW

(kleinovasvkos.cz)
 • rejestracja nowych czytelników
 • wyrobienie karty bibliotecznej
 • wydawanie duplikatów kart bibliotecznych
 • prolongata ważności kart bibliotecznych
 • sprzedaż kart do kopiarek samoobsługowych

Kto może stać się czytelnikiem?

 • obywatele Czeskiej Republiki i pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Księstwa Lichtenstein oraz Szwajcarii, którzy ukończyli 15 lat i posiadają dokument tożsamości
 • obywatele innych państw z wyjątkiem obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Księstwa Lichtenstein oraz Szwajcarii posiadający paszport i zezwolenie na pobyt
 • osoby prawne albo ich jednostki organizacyjne mające siedzibę w Republice Czeskiej (reprezentant musi posiadać odpowiedni dokument tożsamości oraz formularz aplikacji wystawiony przez korporację)

Karty biblioteczne:

 • uprawniają do korzystania ze wszystkich usług Biblioteki
 • karty są wystawiane na okres 6 lub 12 miesięcy (po upływie terminu ważności karty należy ją prolongować)
 • karty nie wolno przekazywać innej osobie, utratę karty należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi (istnieje możliwość wystawienia duplikatu zgubionej karty bibliotecznej)
 • czytelnik jest zobowiązany zgłosić każdorazowo zmianę danych personalnych (nazwiska, miejsca zamieszkania ipt.)
 • wyrobienie karty bibliotecznej oraz jej prolongata są płatne według cennika opłat

WYPOŻYCZALNIA

(pujcovnasvkos.cz)
 • wypożyczalnia książek
  • czeskie i zagraniczne publikacje monograficzne
  • podręczniki akademickie
  • przewodniki po Czeskiej Republice i innych krajach
  • encyklopedie, słowniki
 • zwrot książek
  • rezerwacja książek tymczasowo wypożyczonych (osobiście, telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną)
  • prolongata wypożyczeń (osobiście, pisemnie, pocztą elektroniczną)
  • upomnienia dotyczące zwrotu książek

Wypożyczalnia książek

 • użytkownik powinien wypełnić specjalny rewers (należy podać numer karty bibliotecznej, tytuł publikacji) dla każdej żądanej publikacji
 • książki wypożycza się na 30 dni (można ten termin trzykrotnie prolongować, prolongaty nie dokonuje się na pozycje zamówione przez innego czytelnika) - użytkownik może zarezerwować książki tymczasowo wypożyczone - w momencie zwrotu rezerwowanych pozycji użytkownik zostanie powiadomiony

CZYTELNIA I WYPOŻYCZALNIA CZASOPISM

(studovnasvkos.cz)
 • wypożyczenia prezencyjne i na zewnątrz do domu czeskich i zagranicznych czasopism (ponad 2.450 tytułów ze wszystkich dziedzin wiedzy) - zarówno numery aktualne jak i archiwalne
 • dostęp do obszernego księgozbioru podręcznego, który umożliwia użytkownikom poszukiwania informacji z określonej dziedziny wiedzy
 • dostęp do ASPI ( automatyczny system informacji prawnej). W czytelni znajduje się również Dziennik Ustaw (obejmujący ustawy od 1945 roku)
 • dostęp do Internetu (dwa komputery) - oraz możliwość rezerwacji na określoną godzinę (osobiście lub telefonicznie)
 • dostęp do katalogu elektronicznego (dwa komputery)
 • dostęp do kopiarek samoobsługowych

Infomacje podstawowe o czytelni:

 • Przed wejściem do czytelni należy pozostawić w szatni odzież wierzchnią, walizki, teczki, torby, parasole ipt. Przy wejściu do czytelni należy okazać kartę biblioteczną dyżurującemu bibliotekarzowi (lub wnieść jednorazową opłatę w przypadku, gdy osoba odwiedzająca czytelnię nie posiada karty)
 • Aktualne numery czasopism są umieszczone w pojedyńczych skrzynkach w korytarzu, numery archiwalne można uzyskać po wypełnieniu zamówienia

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

(mvssvkos.cz)

Usługi wypożyczeń międzybibliotecznych są realizowane tylko między bibliotekami i obejmują:

 • międzybiblioteczne usługi informacyjne
 • wypożyczenia międzybiblioteczne
 • sporządzanie kopii artykułów lub fragmentów dzieł

Usługi wypożyczeń międzybibliotecznych:

 • te usługi wykorzystuje czytelnik w przypadku, gdy w zbiorach naszej biblioteki nie ma poszukiwanego dokumentu. W tym wypadku nasza biblioteka może sprowadzić żądany dokument z innej krajowej biblioteki. O ile żądanego dokumentu nie posiada żadna z bibliotek krajowych można za pośrednictwem naszej biblioteki sprowadzić go z biblioteki zagranicznej
 • nasza biblioteka wypożycza zbiory własne zamiejscowym bibliotekam krajowym i również zagranicznym

W przypadku, gdy użytkownik nie może znaleźć żądanej pozycji w zbiorach naszej biblioteki lub innej biblioteki w Ostrawie, może skorzystać ze specjalnego blankietu, który otrzyma w punkcie informacyjnym działu usług. Na tym zamówieniu powinien wypełnić dane dotyczące dokumentu (autora, tytuł, miejsce i datę wydania, wolum, numer i strony). Wypożyczanie materiałów ze zbiorów bibliotek krajowych jest bezpłatne, za sprowadzenie materiałów z zagranicy pobierane są opłaty według obowiązującego cennika.

DZIAŁ USŁUG INFORMACYJNYCH

(poradnasvkos.cz)
 • Udzielanie podstawowych informacji o usługach bibliotecznych dla nowych użytkowników
 • zapoznanie z systemem katalogów w wypożyczalni oraz wyjaśnianie sposobu korzystania z nich
 • udzielanie pomocy przy samodzielnym korzystaniu z katalogu elektronicznego
 • podaje informacje bibliograficzne, biograficzne i faktograficzne (odpowiada na pytanie Gdzie? Kiedy? Co? Kto? Jak?) - osobiście, telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną
 • oprowadzanie studentów szkół licealnych i wyższych uczelni zwiedzających bibliotekę, informowania studentów, jak należy korzystać z komputerowego systemu wyszukiwania danych, jak korzystać z innych katalogów oraz jakie usługi biblioteczne i informacyjne biblioteka proponuje

ROTACYJNA WYSYŁKA CZASOPISM

(tomasovasvkos.cz)
 • regularna wysyłka poszczególnych bieżących numerów zagranicznych czasopism fachowych oprócz ostatniego numeru (możliwy jest też odbiór osobisty)
 • usługa ta jest płatna na podstawie umowy indywidualnej (zarówno między osobą a biblioteką, jak i między instytucją a biblioteką)
 • czasopisma zwrócone do biblioteki po upływie określonego terminu służą dla pozostałych użytkowników

USŁUGI REPROGRAFICZNE

(reprosvkos.cz)
 • sporządzanie kserokopii dokumentów
 • laminowanie dokumentów

DZIAŁ BIBLIOGRAFICZNY

(szokesvkos.cz)

Dział bibliograficzny gromadzi, opracowuje i udostępnia informacje o informacjach - podaje nam szczegóły co zostało publikowane i gdzie. Dzięki tym żródłom bibliograficznym użytkownicy są informowani o stanie wiedzy nie tylko w Czeskiej Republice, ale i za granicą .

DZIAŁ BIBLIOGRAFICZNY

 • opracowuje retrospektywną bibliografię regionalną (region Ostrawa, region Karwina) - obejmującą książki i artykuły opublikowane na temat danego regionu
 • dokonuje wyboru artykułów z ponad 20 czasopism dla narodowej bazy bibliograficznej ANL (Analytical description), która od kwietnia 1999 jest częścią Czeskiej Bibliografii Narodowej

Usługi bezpłatne:

 • dostęp do czeskich i zagranicznych elektronicznych żródeł informacji - na przykład Czeska Bibliografia Narodowa (książki, artykuły w czeskich dziennikach, czasopisma i sprawozdania z konferencji, dyzertacje, pliki autoryzowane, periodyki publikowane w Republice Czeskiej, dokumenty specjalne, Bohemica zagraniczne), ASPI (automatyzowany system informacji prawnej)
 • drukowane żródła informacyjne
 • konsultacje indywidualne (dotyczące Internetu, elektronicznych baz itp.)
 • możliwość korzystania ze specjalnego komputera dla potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Komputer ten został zakupiony ze środków Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej i korzystanie z niego jest bezpłatne. Komputer powiększa, uwydatnia i czyta głosem syntetycznym wszystko, co znajduje się na ekranie komputera (łacznie z zawartością Internetu) dzięki specjalnemu programowi ZoomText 8.0. Użytkownicy, którzy chcieliby skorzystać z tego specjalnego programu nie muszą obawiać się trudności z jego uruchomieniem i obsługą. Pracownicy działu bibliograficznego służą profesjonalną, indywidualną pomocą.
 • rezerwacja dostępu do Internetu

Usługi płatne:

 • zestawienia bibliograficzne na podstawie żródeł elektronicznych i drukowanych - spisy rekordów bibliograficznych w zależności od potrzeb użytkownika (temat, język, zakres czasowy, kraju pochodzenia)
 • dostęp do Internetu
 • druk dokumentów, skanowanie dokumentów
 • możliwość korzystania z pakietu Microsoft Office (World, Excel, Power Point)
­
Autor: Dana Sklenářová
Wyślij tę stronę

Copyright © 2019 Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie Projektowanie stron www Winternet

Zdjęcia zostały dostarczone przez Urząd Wojewódzki Województwa Morawsko-Śląskiego. Autor zdjęć Štefan Špic.