Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie
CZ Mutace: cs EN Mutace: en DE Mutace: de PL Mutace: pl
   

Przewodnik biblioteczny

Przewodnik biblioteczny
Podczas godzin otwarcia nasza biblioteka udostępnia swoje usługi w trzech budynkach: w prawym skrzydle Nowego Ratusza znajduje się: wypożyczalnia książek, czytelnia oraz wypożyczalnia czasopism, stacja internetowa, usługi bibliograficzno-informacyjne itp., w lewym skrzydle znajdują się: wypożyczalnia oraz czytelnia zbiorów specjalnych. W budynku na placu Prokeša 2 znajduje się Dział Metodyczno-Instruktażowy. …
Prawe skrzydło Ratusza
Rejestracja czytelników Wypożyczalnia Czytelnia i wypożyczalnia czasopism Usługi międzybiblioteczne Dział usług informacyjnych Rotacyjna wysyłka czasopism Pracownia reprograficzna Dział bibliograficzny REJESTRACJA CZYTELNIKÓW (kleinova@svkos.cz) rejestracja nowych czytelników wyrobienie karty bibliotecznej wydawanie duplikatów kart bibliotecznych prolongata ważności kart …
Prokešovo náměstí 2
DZIAŁ INSTRUKCYJNO-METODYCZNY (seda@svkos.cz) Konsultacje w sprawach organizacji i działalności bibliotek udzielanie porad z zakresu działalności bibliotek Pełnienie funkcji centralnej biblioteki regionalnej zgodnie z Ustawą o Bibliotekach (Dz. U. z roku 2001, Nr 257, art. 11) Organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń dla bibliotekarzy, pracowników centrów informacyjnych oraz studentów bibliotekoznawstwa …
Lewe skrzydło Ratusza
ZBIORY DLA OSÓB Z USZKODZENIAMI WZROKU I SŁUCHU - więcej informacji można znaleźć tutaj NORMY - WYPOŻYCZENIA NA MIEJSCU do dyspozycji zainteresowanych jest kompletny zbiór aktualnych czeskich norm (dawniej czechosłowackich), który jest na bieżąco uzupełniany i aktualizowany; nieaktualne normy są od 2001 roku archiwowane normy można wyszukać na stronach domowych Urzędu Standardów, Miar i Certyfikacji (http://www.unm.cz/) dostęp do bazy danych ČSN online …

Copyright © 2019 Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie Projektowanie stron www Winternet

Zdjęcia zostały dostarczone przez Urząd Wojewódzki Województwa Morawsko-Śląskiego. Autor zdjęć Štefan Špic.