Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie
CZ Mutace: cs EN Mutace: en DE Mutace: de PL Mutace: pl
   

O bibliotece


Morawsko-Śląska Bib­lioteka Naukowa w Ostrawie, organizacja budżetowa jest organizacją utrzymywaną ze środków budżetowych. Jest jedną z najważniejszych instytucji kulturalnych i edukacyjnych w regionie morawsko-śląskim. Księgozbiór biblioteki liczy ponad milion woluminów.

Biblioteka powstała w 1951 roku, obecnie ma status biblioteki wojewódzkiej. Jest instytucją wspomagającą proces ciągłego kształcenia obywateli, zaspokajającą potrzeby kulturalne tak mieszkańców województwa, jak i osób odwiedzających ten region. Udostępnia żródła informacji dla wsparcia badań naukowych, rozwoju technicznego i działań ekonomicznych, a także wspomaga rozwój ponad 400 bibliotek w regionie morawsko-śląskim.

Dla zrealizowania swojej misji Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie, instytucja kulturalna działająca na rzecz interesu publicznego, podejmuje następujące działania.

  • przechowywanie, opracowanie bibliograficzne oraz udostępnianie dokumentów opublikowanych w regionie morawsko-śląskim
  • zajmuje centralną pozycję na kulturalnej mapie regionu morawsko-śląskiego -gromadzi, opracowywuje, przechowywuje oraz udostępnia czeską literaturę naukową i beletrystykę, wszystkie czeskie czasopisma, krajowe normy i patenty, literaturę firmową i czasopisma firmowe, zagraniczną literature fachową i inne rodzaje dokumentów
  • jest miejscem dostępu do czeskich i zagranicznych elektronicznych żródeł informacyjnych, zawierających bibliograficzne oraz faktograficzne bazy danych i pełnotekstowe dokumenty
  • jest regionalnym centrum usług międzybibliotecznych
  • jest organizatorem kursów kształceniowych dla bibliotekarzy, pracowników placówek informacyjnych , a także dla użytkownikow biblioteki
  • jest partnerską biblioteką Instytutu Goethego w Pradze
­
Autor: Dana Sklenářová
Wyślij tę stronę

Copyright © 2019 Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa w Ostrawie Projektowanie stron www Winternet

Zdjęcia zostały dostarczone przez Urząd Wojewódzki Województwa Morawsko-Śląskiego. Autor zdjęć Štefan Špic.