Online katalog

Katalog je nástroj, díky kterému můžete online prohledávat dokumenty knihovny. Vstup do katalogu

V katalogu najdete

  • knihy, časopisy, mapy, příručky, učebnice, hudebniny a další dokumenty k půjčení domů i do studovny
  • e-knihy nebo časopisy přístupné online volně, k vypůjčení pro naše čtenáře nebo dostupné v naší studovně
  • digitalizované dokumenty z Digitální knihovny Moravskoslezského kraje
  • záznamy článků a knih vztahující se k Moravskoslezskému kraji v regionálních bibliografiích
  • deskové hry, audioknihy a zvukové nahrávky k vypůjčení,vybrané volně dostupné i licencované záznamy z online zdrojů

Pokud v našem katalogu nenajdete, co hledáte, prohledejte web Knihovny.cz – zdroje českých knihoven na jednom místě. Knihy z jiných knihovnen si můžete objednat pomocí Meziknihovní výpůjční služby

V katalogu můžete

  • vyhledávat dokumenty, které si můžete půjčit, nebo jsou přístupné online
  • objednat si dokumenty ze skladů k vypůjčení, objednat si kopie nebo meziknihovní výpůjční službu
  • po přihlášení sledovat své objednávky, výpůjčky, prodlužovat si je, kontrolovat neuhrazené poplatky a zaplatit je
  • podávat návrhy na nákup dokumentů, které knihovna dosud nevlastní

V katalogu nenajdete

Copyright © 2009 - 2020 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě