Ceník služeb

Ceník služeb je přílohou Knihovního řádu, účinnost od 1. 3. 2019.

1. Registrační poplatky

1.1. Registrační poplatky na 6 měsíců

Pro fyzickou osobu (s výjimkou seniorů nad 70 let a zdravotně znevýhodněných osob, osob evidovaných na Úřadě práce ČR a osob v hmotné nouzi) 100,- Kč
Pro právnickou osobu 200,- Kč

 

1.2. Registrační poplatek pro jednorázový vstup

Registrační poplatek pro jednorázový vstup 10,- Kč

 

2. Poplatky při výpůjčních službách

2.1. Při MVS – pro jeden dokument

Poplatek zahrnuje poštovné a balné. V případě, že půjčující knihovna požaduje úhradu dalších nákladů, je uživatel povinen je zaplatit v plné výši. Při dodání tištěné kopie textu stanoví cenu zasílající knihovna. 50,- Kč

 

2.2. Paušální poplatek za poštovné a balné při MVS pro žádající knihovnu

Paušální poplatek za poštovné a balné při MVS pro žádající knihovnu 60,- Kč

 

2.3. Paušální poplatek za poštovné a balné při MMVS pro žádající knihovnu

Paušální poplatek za poštovné a balné při MMVS pro žádající knihovnu 200,- Kč

 

2.4. Kopie dodávané při MVS elektronickou cestou

Dle článku Knihovního řádu 5.11.10 a). Za 1 stranu 2,42 Kč
Dle článku Knihovního řádu 5.11.10 b). Za 1 stranu 6,05 Kč
U obou variant platí minimální sazba za jednu objednávku 12,10 Kč a maximální 90,75 Kč.

 

3. Poplatky za zpracování rešerší v tištěné a digitální podobě

Základní poplatek při zadání rešerše 100,- Kč
Za jeden záznam vyhledaný v databázi 2,- Kč
Za jeden vytvořený záznam 5,- Kč

 

4. Poplatky za reprografické práce, tisky, skenování, EDD, poštovné, balné

4.1. Za kopírování dokumentů z fondu MSVK

Černobílé
Formát A4 jednostranně 2,- Kč
Formát A4 oboustranně 3,- Kč
Formát A3 jednostranně 4,- Kč
Formát A3 oboustranně 6,- Kč
Barevné
Formát A4 10,- Kč
Formát A3 20,- Kč

 

4.2. Za tisk

Černobílý
Formát A4 jednostranně 2,- Kč
Formát A4 oboustranně 3,- Kč
Formát A3 jednostranně 4,- Kč
Formát A3 oboustranně 6,- Kč
Barevné
Formát A4 10,- Kč
Formát A3 20,- Kč

 

4.3. Za skenování dokumentů z fondu MSVK s obsluhou

Skenování jedné strany barevné nebo černobílé předlohy 2,- Kč
Úprava jedné naskenované strany 10,- Kč

 

4.4. Kolektivnímu správci autorských práv při službě EDD

Za jednu stranu 6,05 Kč
Platí minimální sazba za jednu objednávku 12,10 Kč a maximální 90,75 Kč.

 

4.5. Za laminování dokumentů z fondu MSVK

Formát méně než A6 5,- Kč
Formát A6 (105 x 148 mm) 7,- Kč
Formát A5 (148 x 210 mm) 10,- Kč
Formát A4 (210 x 297 mm) 20,- Kč
Formát A3 (297 x 420 mm) 40,- Kč

 

4.6. Za rychlovazbu dokumentu náhradou za ztracený dokument

Za rychlovazbu dokumentu náhradou za ztracený dokument 50,- Kč

 

4.7. Za zaslání tištěného oznámení o připraveném dokumentu

Za zaslání tištěného oznámení o připraveném dokumentu 18,- Kč

 

4.8. Za poštovné a obalový materiál

Pro obyčejné zásilky
Do 50 g 18,- Kč
Do 100 g 22,- Kč
Do 500 g 29,- Kč
Do 1000 g 35,- Kč
Pro doporučené zásilky
Do 50 g 42,- Kč
Do 100 g 50,- Kč
Do 500 g 55,- Kč
Do 1000 g 61,- Kč
Do 2000 g 67,- Kč

 

5. Sankce – pokuty

5.1. Pokuta za vystavení duplikátního průkazu

Pokuta za vystavení duplikátního průkazu 30,- Kč

 

5.2. Paušální úhrada nákladů na knihovnické zpracování při ztrátě, zničení, poškození dokumentu

Paušální úhrada nákladů na knihovnické zpracování při ztrátě, zničení, poškození dokumentu 150,- Kč

 

5.3. Úhrada nákladů na tištěné upomínky

Náklady na 1. upomínku 18,- Kč
Náklady na 2. upomínku 18,- Kč
Náklady na 3. upomínku 18,- Kč

 

5.4. Pokuta za prodlení s vracením vypůjčených dokumentů

Pro jeden dokument za každý započatý pracovní den 2,- Kč

 

5.5. Pokuta za nevyzvednutí dokumentů připravených k vyzvednutí

Pro jeden dokument 5,- Kč

 

5.6. Pokuta za prodlení s vracením čtečky elektronických knih

Pro jednu čtečku za každý započatý pracovní den 10,- Kč

 

 

Datum poslední aktualizace: 23.08.2019
Copyright © 2009 - 2019 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě