Ceník služeb

Ceník služeb je přílohou Knihovního řádu, účinnost od 1. 1. 2020.

1. Registrační poplatky

1.1. Registrační poplatky na 6 měsíců

Pro fyzickou osobu (s výjimkou osob do 18 let a od 70 let, zdravotně znevýhodněných, osob evidovaných na Úřadě práce ČR a osob v hmotné nouzi) 100,- Kč
Pro právnickou osobu 200,- Kč

 

1.2. Registrační poplatek pro jednorázový vstup

Registrační poplatek pro jednorázový vstup 10,- Kč

 

2. Poplatky při výpůjčních službách

2.1. Paušální poplatek za poštovné a balné při MVS

Za jeden dokument
Poplatek zahrnuje poštovné a balné. Při dodání tištěné kopie textu stanoví cenu zasílající knihovna.

70,- Kč

 

2.2. Paušální poplatek za poštovné a balné při MMVS

Za jeden dokument - Evropa (mimo Velkou Británii) 250,- Kč
Za jeden dokument - Velká Británie a země mimo Evropu 450,- Kč
Poplatek zahrnuje poštovné a balné. Při dodání tištěné kopie textu stanoví cenu zasílající knihovna.  

 

3. Poplatky za zpracování rešerší

Základní poplatek při zadání rešerše 100,- Kč
Za jeden záznam 2,- Kč

 

4. Poplatky za reprografické práce, tisky, skenování, poštovné, balné

4.1. Za kopírování dokumentů z fondu MSVK

Černobílé
Formát A4 jednostranně 2,- Kč
Formát A4 oboustranně 3,- Kč
Formát A3 jednostranně 4,- Kč
Formát A3 oboustranně 6,- Kč
Barevné
Formát A4 10,- Kč
Formát A3 20,- Kč

 

4.2. Za tisk

Černobílý
Formát A4 jednostranně 2,- Kč
Formát A4 oboustranně 3,- Kč
Formát A3 jednostranně 4,- Kč
Formát A3 oboustranně 6,- Kč
Barevný
Formát A4 10,- Kč
Formát A3 20,- Kč

 

4.3. Za skenování dokumentů z fondu MSVK s obsluhou

Skenování jedné strany barevné nebo černobílé předlohy 2,- Kč
Úprava jedné naskenované strany 10,- Kč

 

4.4. Za laminování dokumentů z fondu MSVK

Formát méně než A6 5,- Kč
Formát A6 (105 x 148 mm) 7,- Kč
Formát A5 (148 x 210 mm) 10,- Kč
Formát A4 (210 x 297 mm) 20,- Kč
Formát A3 (297 x 420 mm) 40,- Kč

 

4.5. Za rychlovazbu dokumentu náhradou za ztracený dokument

Za rychlovazbu dokumentu náhradou za ztracený dokument 50,- Kč

 

4.6. Za zaslání tištěného oznámení o připraveném dokumentu

Za zaslání tištěného oznámení o připraveném dokumentu 18,- Kč

 

4.7. Za poštovné a obalový materiál

Pro obyčejné zásilky
Do 50 g 18,- Kč
Do 100 g 22,- Kč
Do 500 g 29,- Kč
Do 1000 g 35,- Kč
Pro doporučené zásilky
Do 50 g 42,- Kč
Do 100 g 50,- Kč
Do 500 g 55,- Kč
Do 1000 g 61,- Kč
Do 2000 g 67,- Kč

 

5. Sankce – pokuty

5.1. Pokuta za vystavení duplikátního průkazu

Pokuta za vystavení duplikátního průkazu 30,- Kč

 

5.2. Peněžitá náhrada zničeného či ztraceného dokumentu

Peněžitá náhrada zničeného či ztraceného dokumentu 370,- Kč

 

5.3. Úhrada nákladů na tištěné upomínky

Náklady na 1. upomínku 18,- Kč
Náklady na 2. upomínku 18,- Kč
Náklady na 3. upomínku 18,- Kč

 

5.4. Pokuta za prodlení s vracením vypůjčených dokumentů

Pro jeden dokument za každý započatý pracovní den 2,- Kč

 

5.5. Pokuta za nevyzvednutí dokumentů připravených k vyzvednutí

Pro jeden dokument 5,- Kč

 

5.6. Pokuta za prodlení s vracením čtečky elektronických knih

Pro jednu čtečku za každý započatý pracovní den 10,- Kč

 

 

Datum poslední aktualizace: 03.01.2020
Copyright © 2009 - 2020 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě