Projekty

Současné projekty knihovny (rok 2020)

The Love of Reading - Erasmus+ (oficiální stránky projektu) - v rámci tohoto projektu budujeme online knihovnu elektronických knih, která bude sloužit potřebám studentů participujících středních škol. 

Pedagogické minimum pro knihovníky pro děti a mládež (program Ministerstva kultury VISK 2)

Rekvalifikační kurzy podle Národní soustavy kvalifikací (program Ministerstva kultury VISK 2)

Vzdělávání pracovníků knihoven Moravskoslezského kraje v oblasti ICT a katalogizačních pravidel (program Ministerstva kultury VISK 2)

Speciální IT vybavení pro interaktivní učebnu (program Ministerstva kultury VISK 3)

Digitalizace regionálních monografi (program Ministerstva kultury VISK 7)

Průzkum knihovního fondu MSVK a měření jeho fyzikálních vlastností (program Ministerstva kultury VISK 7)

Doplňování vybraných záznamů do báze ANL (program Ministerstva kultury VISK 9)

Festival ostravských knihoven 2020 (program Ministerstva kultury Knihovna 21. století)

Deset tváří Vojtěcha Martínka (program Ministerstva kultury Knihovna 21. století, Statutární město Ostrava)

Den pro knihu a psavce (Statutární město Ostrava)

Významné projekty řešené v předchozích letech

Knižnice pre vzdelávanie 50 plus (2016-2018) – knihovna byla partnerem Veřejné knihovny Jána Bocatia v Košicích (leadpartner) a Župní a městské knihovny Františka Rákócziho v Miskolci, program Erasmus+.

Sensační tourné světem první republiky (2018) – Program podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území na území statutárního města Ostrava v letech 2017–2020, projekt 100 let republiky: Ostrava 1918-2018.

Zefektivnění ochrany knihovního fondu MSVK (2017) – program IROP.

E-Government Moravskoslezského kraje - Digitalizace a ukládání dat (2012–2013) – knihovna byla partnerem Moravskoslezského kraje, projekt podporován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP)

 

Projekty řešené v jednotlivých letech jsou uvedeny v příslušných výročních zprávách.

Copyright © 2009 - 2021 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě