Projekty

Současné projekty knihovny (rok 2019)

Tvorba studijních textů pro NSK (profesní kvalifikace knihovník, úroveň 6) (program Ministerstva kultury VISK 1)

Kurzy počítačové gramotnosti (program Ministerstva kultury VISK 2)

Rekvalifikační kurz – Knihovník v přímých službách (program Ministerstva kultury VISK 2)

Obnova hardwaru a softwaru Regionálního výukového centra Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě (program Ministerstva kultury VISK 2)

IT vybavení pro vzdělávání (program Ministerstva kultury VISK 3)

Digitalizace regionálního periodika (program Ministerstva kultury VISK 7)

Průzkum knihovního fondu MSVK a měření jeho fyzikálních vlastností (program Ministerstva kultury VISK 7)

Doplňování vybraných záznamů do báze ANL (program Ministerstva kultury VISK 9)

Festival ostravských knihoven 2019 (program Ministerstva kultury Knihovna 21. století)

Sametové putování (program Ministerstva kultury Knihovna 21. století)

The Love of Reading (program Erasmus+)

Významné projekty řešené v předchozích letech

Knižnice pre vzdelávanie 50 plus (2016-2018) – knihovna byla partnerem Veřejné knihovny Jána Bocatia v Košicích (leadpartner) a Župní a městské knihovny Františka Rákócziho v Miskolci, program Erasmus+.

Sensační tourné světem první republiky (2018) – Program podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území na území statutárního města Ostrava v letech 2017–2020, projekt 100 let republiky: Ostrava 1918-2018.

Zefektivnění ochrany knihovního fondu MSVK (2017) – program IROP.

E-Government Moravskoslezského kraje - Digitalizace a ukládání dat (2012–2013) – knihovna byla partnerem Moravskoslezského kraje, projekt podporován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP)

 

Projekty řešené v jednotlivých letech jsou uvedeny v příslušných výročních zprávách.

Copyright © 2009 - 2020 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě