Pro nakladatele

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě se zaměřuje na doplňování regionální literatury z území Moravskoslezského kraje, kterou trvale uchovává ve svém fondu. Základem jsou knižní publikace získávané regionálním povinným výtiskem. 

Povinný výtisk

Jako povinný výtisk se označuje exemplář publikace, který je vydavatel povinen bezplatně a na svůj náklad odevzdat určené knihovně.

Dodávání povinných výtisků je řešeno dvěma zákony:

  • zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích (knihy, brožury) - Moravskoslezské vědecké knihovně náleží právo na regionální povinný výtisk od vydavatelů z území Moravskoslezského kraje.
  • zákon č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon), který upravuje dodávání tzv. periodických publikací (časopisy, noviny, sborníky apod. vycházející minimálně dvakrát ročně) - Moravskoslezské vědecké knihovně náleží právo na povinný výtisk všech novin a časopisů vydávaných na území ČR.

Povinné výtisky můžete doručit osobně či zaslat poštou na adresu:

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Prokešovo náměstí 1802/9
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

S případnými dotazy týkajícími se povinnosti dodávat povinný výtisk naší knihovně se obracejte na filipova@svkos.cz.

Bližší informace o povinnostech vydavatelů vzhledem k zákonům o povinných výtiscích (počet exemplářů a seznam knihoven, jimž je nutno povinné výtisky dodávat) naleznete na stránkách Národní knihovny ČR.

Nabídková povinnost

Kromě zasílání povinných výtisků má vydavatel podle zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích ještě povinnost písemně (lze i e-mailem) nabídnout ke koupi jeden výtisk vydané publikace určeným knihovnám. Tuto povinnost lze rovněž splnit uveřejněním v periodiku Knižní novinky (bližší informace na stránkách Svazu českých knihkupců a nakladatelů). 

Regionální literatura / doplňování elektronických zdrojů

Rádi bychom v našem fondu uchovávali také regionální literaturu v elektronické podobě.

Pokud jste autorem regionální literatury a máte zájem o zveřejnění svého díla prostřednictvím katalogu MSVK, obraťte se na filipova@svkos.cz. Pro zpřístupnění díla je třeba uzavřít Smlouvu o poskytování elektronických online zdrojů - ke stažení zde.

Datum poslední aktualizace: 05.09.2019
Copyright © 2009 - 2020 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě