Pro média

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace je významnou kulturní a vzdělávací institucí Moravskoslezského kraje. Je veřejnou knihovnou s fondem čítajícím více než 1,2 mil. svazků. Nabízí přístup nejen ke klasickým knižním fondům, ale také k elektronickým zdrojům (databáze, e-knihy), zvukovým dokumentům (hudební CD, audioknihy) či deskovým hrám. Buduje speciální fond pro uživatele se zrakovým a sluchovým znevýhodněním. Speciální pozornost věnuje regionální literatuře – buduje Digitální knihovnu Moravskoslezského kraje, zpracovává regionální retrospektivní bibliografie a publikuje regionální e-knihy a audioknihy. Jejím zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.

Kontakt

Ing. Marcela Stehlíková
tisková mluvčí a PR pracovník

telefon: 596 118 881-2
mobil: 731 680 947
e-mail: stehlikova@svkos.cz

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte pracovníka PR. Budeme se těšit!

 


Vybrané části Manuálu jednotného vizuálního stylu MSVK a jiné formáty či varianty loga budou zaslány na vyžádání: stehlikova@svkos.cz
Doporučení zde uvedená jsou určena partnerským subjektům k propagaci společných projektů pro veškeré mediální a propagační výstupy.
1. Partneři mají oprávnění užít logo na všechny vizuální výstupy, musí při tom dodržet pokyny uvedené v logomanuálu.
2. Logo nesmí být bez souhlasu MSVK poskytováno třetím osobám.
3. Před tiskem materiálu s logem MSVK musí být tento zaslán ke schválení tiskové mluvčí.

 

 

Copyright © 2009 - 2020 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě