Kariéra

V současné době nemáme volnou žádnou pracovní pozici, není vyhlášeno žádné výběrové řízení.

V případě zájmu o práci v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě, příspěvkové organizaci nám zašlete životopis na adresu teichmannova@svkos.cz, poté budete zařazeni do naší databáze uchazečů o zaměstnání na dobu jednoho roku od zaslání životopisu. Při předávání svých osobních údajů MSVK poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení EP a Rady EU 2016/679. Pokud se uchazeč o zaměstnání nestane zaměstnancem Moravskoslezské vědecké knihovny, pak se předané údaje po roce skartují.

Další informace o ochraně osobních údajů.

 

Staňte se dobrovolníkem

Nabídněte svůj volný čas a schopnosti a pomozte nám organizovat zajímavý program a rozvíjet další činnosti knihovny.  

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolník je člověk, který bez nároku na odměnu věnuje svůj čas, um a energii ve prospěch jiných lidí.

Co vám může dobrovolnictví v knihovně přinést?

 • Získání nových zkušeností a dovedností.
 • Zajímavé využití volného času.
 • Navázání nových přátelských vztahů.
 • Možnost poznat knihovnu z druhé strany.
 • Setkání se zajímavými osobnostmi.
 • Navázání profesních kontaktů.
 • Podílení se na zajištění a organizaci skvělých akcí.
 • Pocit uspokojení a naplnění.  

Dobrovolníkem v naší knihovně se můžete stát:

 • Máte-li zájem věnovat svou pomoc druhým bez nároků na finanční odměnu.
 • Je-li vám více než 15 let.
 • Domluvíte-li si s koordinátorkou pohovor o vzájemných možnostech a očekáváních.
 • Souhlasíte-li s podmínkami smlouvy a absolvujete vstupní školení.  

S čím nám můžete pomoci:

 • Spoluorganizace větších akcí.
 • Účast na jednorázových akcích podle potřeby.
 • Pomoc s údržbou fondu knihovny.
 • Pomoc s výukou informační gramotnosti.
 • Vlastní iniciativa dobrovolníka dle umu a schopností.  

Kontaktujte koordinátorku dobrovolníků v knihovně: Mgr. Kamila Konvičková - konvickova@svkos.cz, tel. 596 118 881-2, klapka 234   Další zajímavé informace: www.dobrovolnik.cz 

Datum poslední aktualizace: 05.09.2019
Copyright © 2009 - 2020 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě