Zpravodajství z databáze ČTK

27.říjen 2021

Česká tisková kancelář (ČTK) je národní zpravodajská agentura. Nabízí nezávislé a objektivní zpravodajství. 

Přístup do databáze je možný ze kteréhokoli počítače v knihovně, nebo po přihlášení na knihovní wi-fi. Pro vstup do databáze klikněte na "přihlásit se automaticky", nebudete vyzváni k zadání žádného hesla.

Přístup do databáze ČTK má knihovna do prosince 2022 zdarma díky grantu Evropské unie. Smyslem grantu je šíření povědomí o činnosti unie, objektivní a plošné informovaní o její práci. 

Návod na vyhledávání v databázi: Infobanka ČTK, vyhledávání (YouTube video)

Copyright © 2009 - 2021 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě