Změna knihovního řádu

15.prosinec 2019

K 1. 1. 2020 vstoupila v platnost nová verze knihovního řádu. Čtenáři do 18 let mají nově registraci zdarma. Změnily se poplatky za meziknihovní službu (nově činí poplatek 70 Kč, poplatek za mezinárodní MVS z evropských knihoven (mimo VB) 250 Kč a u ostatních zemí 450 Kč). Poplatek za náhradu ztracené publikace se (místo paušálu 150 Kč + cena knihy) sjednotil na 370 Kč, tato částka zahrnuje obě položky. Zjevně vyšší škoda bude řešena individuálně.

Copyright © 2009 - 2020 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě