Otevření studoven

10.květen 2021

Milí čtenáři,

od pondělí 10. 5. můžete využívat studovny a internetové stanice s omezenímVše je pro vás připraveno! 

V omezeném režimu knihovna poskytuje především absenční výpůjčky, umožňuje vracení vypůjčených dokumentů a provádí registrace uživatelů. MSVK dále nabízí meziknihovní výpůjční službu, cirkulaci odborných lékařských časopisů, online služby včetně DiploGuru, půjčování e-knih a přístupu do databází.

Při zachování nezbytných rozestupů a dodržování hygienických nařízení je umožněno prezenční studium dokumentů a využívání PC stanic pro vyhledávání v elektronických informačních zdrojích. Počet míst ve studovně a u PC stanic je omezen!

Veřejný internet je přístupný pouze pro registrované uživatele knihovny na dobu 30 minut.

Pravidla pro návštěvníky

  • Vstupujte do knihovny s respirátorem.
  • Po vstupu použijte dezinfekci rukou nebo ochranné rukavice.
  • Udržujte dvoumetrové odstupy.
  • Omezte pobyt v knihovně na nezbytně nutnou dobu.
  • Dbejte pokynů knihovníka, který bude regulovat počet návštěvníků na všech pracovištích.  

Důležitá upozornění

  • Pro úhradu registrací a poplatků upřednostňujeme bezhotovostní platby.  
  • Přístupné jsou i toalety, pouze však pro uživatele knihovny. Klíč je na vyžádání v šatně.
  • V prostorách knihovny je zakázána konzumace jídla a nápojů.
Copyright © 2009 - 2021 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě