Mimořádné uzavření knihovny od 11. 3.

10.březen 2020

Informace k uzavření knihovny

Důležité kontakty: ředitelka PhDr. Libuše Foberová, Ph.D. 607 755 899 a zástupkyně ředitelky Mgr. Monika Oravová 725 463 496

Z důvodu prevence šíření koronaviru je knihovna na základě rozhodnutí ředitelky od 11. 3. do odvolání zcela uzavřena.

Zrušeny jsou rovněž všechny akce plánované do konce března. 

Všechny výpůjčky budou automaticky prodlouženy. Bude rovněž prodloužena lhůta pro vyzvednutí připravených knih tak, aby bylo možno je vyzvednout po otevření knihovny. Knihy je možno vracet do biblioboxu

Objednávání knih nebude v době uzavření knihovny umožněno s výjimkou půjčování e-knih, které budou dostupné i nadále. Bude také fungovat vzdálený přístup do databází.

 

Když potřebujete pomoc

Nepřetržitá linka s přítomností dvou lékařů – 112 (prosím, nevolejte 155)

Nepřetržité linky Krajské hygienické stranice – 595 138 118, 595 138 119, 595 138 147

Linka důvěry Ostrava, nepřetržitá psychologická pomoc – 737 267 939, 596 618 908

Pomoc seniorům, linka Moravskoslezského kraje (8:00–20:00) – 800 200 007

Nákupy osamělým seniorům, ADRA – 800 199 922

Spolu to dáme, dobrovolnický portál MSK (nákupy, hlídání, doučování atd.) https://spolu.msk.cz

 

Když potřebujete informace o koronaviru

Celostátní infolinka ke koronaviru – 1212

Aktuální informace v Moravskoslezském kraji – https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/aktualni-informace-k-problematice-koronaviru-v-kraji--145254/

Krajská hygienická stanice MSK – http://www.khsova.czInformace

Ministerstva zdravotnictví ČR – https://koronavirus.mzcr.cz/

Jak žít spolu a s virem. Leták pro občany – https://www.mvcr.cz/soubor/jak-zit-spolu-a-s-virem-covid-19-20-3-2020-pdf.aspx 

Copyright © 2009 - 2020 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě