Coronavirus Research Database

10.duben 2020

Využijte volný přístup do databáze Coronavirus Research Database. Databáze zpřístupňuje relevantní odbornou literaturu týkající se nového koronaviru (COVID-19). K dispozici k jsou plné texty pokrývající všechny aspekty COVID-19 a souvisejících infekčních chorob (např. MERS, SARS).

Databáze obsahuje časopisy, preprinty, dizertace, konferenční příspěvky a další zdroje významných světových vydavatelství (Springer Nature, Taylor & Francis, BMJ, ad.). Obsah se bude dále rozšiřovat, jakmile se objeví nové publikace a informace. 

Databáze je dostupná samostatně přes rozhraní ProQuest nebo spolu s dalšími databázemi na platformě ProQuest. Více informací o zdroji najdete v souhrnu častých otázek

Spuštění Coronavirus Research Database je jednou z aktivit v boji proti COVID-19. Cílem je podporovat distanční vzdělávání a práci lékařů, studentů, sester, akademiků a vědců. 

Copyright © 2009 - 2020 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě