LICENCOVANÉ ZDROJE

Online databáze

Přístup k online placeným (licencovaným) elektronickým zdrojům je poskytován v prostorách knihovny na uživatelských PC nebo vlastních zařízeních po připojení do naší Wifi.

Vzdálený přístup odkudkoli z internetu je určen registrovaným čtenářům, kteří mají vyrovnány veškeré finanční pohledávky vůči knihovně. K přihlášení uveďte číslo čtenářského průkazu a heslo, které jste zadávali při registraci (shodně s přihlášením do katalogu).

Pokud ještě nejste naším registrovaným čtenářem, můžete využít tzv. "předregistraci".

Název databáze Popis
EBSCO Multioborová databáze společnosti EBSCO Publishing Academic Search Complete obsahuje více naž 6 500 plnotextových periodik. Pokrývá např. tyto obory - biologie, fyzika, geologie, hudba, chemie, lingvistika, matematika, právo, psychologie, sociologie a mnoho dalších. Multioborová, multijazyková databáze Central & Eastern European Academic Source obsahuje plné texty časopisů vydávaných v zemích střední a východní Evropy (více než 400 titulů). Přístup do obou bází je realizovaný z projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12.0230) spolufinancovaného z OP VaVpI.
Od roku 2018 je databáze Academic Search Complete rozšířena na verzi Academic Search Ultimate
 - k dispozici je tak již více než 10 000 časopisů,přičemž plnotextový obsah sahá u řady titulů až do roku 1887.
Zcela nově je našim čtenářům k dispozici odborná lékařská databáze EBSCO MEDLINE Complete, která obsahuje více než 1 800 časopisů s plnými texty.
ProQuest Kolekce ProQuest STM Package zahrnuje více než 6 600 plnotextových časopisů ve 4 hlavních kolekcích (Natural Science Collection, Technology Collection, Health and Medical Complete a Science Journals).
Přístup do ProQuest STM Package je realizovaný z projektu STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj (CZ.1.05/3.2.00/12.0232) spolufinancovaného z OP VaVpI.

Databáze zpřístupňované v knihovně

Přístup k těmto zdrojům je v našem oddělení bibliografie (Anopress, ASPI, ČSN online) a oddělení speciálních fondů (ČSN online).

Název databáze Popis databáze
Anopress Databáze TamTam obsahuje plné texty novinových a časopiseckých článků, doslovné přepisy publicistických rozhlasových i televizních relací. Archiv článků je od roku 1996. Aktualizace je denní.
Databáze je spoolufinancována z programu VISK 8 Ministerstva kultury a je přístupná pouze v oddělení bibliografie.
ASPI Automatizovaný systém právních informací obsahuje právní předpisy registrované ve Sbírce zákonů, Zbierce zakonov, Úředním listě, Ústředním věstníku ČSR a SSR. Mezi předpisy jsou zařazeny také nálezy ústavního soudu. Text zákonů je v aktualizovaném znění se zachováním jednotlivých znění textu až po jeho původní podobu. Dále obsahuje literaturu (anotace z právnické a ekonomické literatury, výklady k předpisům a komentáře významných autorů) a judikaturu a stanoviska soudů. Zde se zpracovávají i nepublikovaná rozhodnutí soudů.
Databáze je spoolufinancována z programu VISK 8 Ministerstva kultury a je přístupná pouze v oddělení bibliografie.
ČSN online

Databáze ČSN online obsahuje plné texty všech platných a některých neplatných (od r. 1999) českých technických norem. Databáze umožňuje jednoduché vyhledávání a prohlížení ve formátu PDF, normy není možno tisknout ani stahovat.
Databáze je přístupná pouze ve studovně speciálních fondů nebo v oddělení bibliografie.

Copyright © 2009 - 2020 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě